Author Archives: edytor

Edycja pliku CSV w programie excel

Aby plik CSV załadował się poprawie do programu excel należy stworzyć nowy arkusz i w tabeli „DANE” skorzystać z funkcji pobierania danych zewnętrznych „Z tekstu”

Następnie program przeniesie nas do pierwszego kroku importu, należy tutaj zaznaczyć typ pliku jako „Rozdzielany”, kolejno ustawić odpowiednie pochodzenie pliku „Unicode (UTF-8)”.

W kroku drugim należy ustawić ogranicznik jako „Średnik”, odpowiednie formatowanie komórek można zobaczyć na podglądzie danych.

Ostatnim już krokiem importu jest ustawienie formatu danych w kolumnie, standardowo jest to format „Ogólny”.

Notatki do zamówień

Moduł notatek do zamówienia daje możliwość tworzenia wewnętrznych notatek dostępnych dla handlowców i administratorów.

Aby aktywować moduł należy udać się do panelu ADMIN -> ustawienia -> zarządzanie modułami -> notatki do zamówień

Dodatkowe możliwości: ustawienie „Notatki do zamówień – widoczne dla klienta” pozwala na wyświetlanie klientom tworzonych przez pracowników notatek w podsumowaniu zamówienia, ale nie daje dostępu do ich edycji oraz tworzenia własnych notatek