Numer zewnętrzny zamówienia

eRozrys posiada funkcje numeru zewnętrznego zamówienia, który następnie może zostać wykorzystany z zewnętrznym programie.

Aktywacja

Aktywować moduł można w panelu Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami -> Numer zewnętrzny zamówienia

Ustawienia

Uprawnienia

Domyślnie nadawać oraz edytować numer zewnętrzny może admin oraz handlowiec. Istnieje jednak opcja, aby użytkownik także mógł nadać numer zewnętrzny dla swojego zamówienia. W calu takiej aktywacji należy udać się do panelu Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami -> Pozwalaj klientowi uzupełnić numer zewnętrzny zamówienia

Zmiana numeru zewnętrznego

Domyślnie wprowadzić i edytować numer zewnętrzny można do momentu wysłania zamówienia do realizacji. Istnieje jednak możliwość zezwolenia na wprowadzenie i edycje po wysłaniu do realizacji dzięki funkcji „Pozwalaj klientowi uzupełnić numer zewnętrzny po wysłaniu do realizacji” jako „Aktywny” w panelu Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami.

Dodawanie numeru zewnętrznego

Nadać numer zewnętrzny zewnętrzny można wchodząc w szczegóły zlecenia.