Parametry optymalizacji

Parametry optymalizacji to moduł umożliwiający samodzielne zarządzanie parametrami optymalizacji, udostępnianie ich wyboru administratorom oraz klientom.

Ustawienia modułu

Zarządzanie parametrami optymalizacji znajduje się w panelu ADMIN-> Ustawienia modułów -> Parametry optymalizacji.

Dodanie i edycja parametru

Aby dodać nowy parametr optymalizacji należy skorzystać z przycisku „dodaj nową listę parametrów”, edycja zaś odbywa się poprzez przycisk „edytuj”.

Po kliknięci w przycisk dodaj lub edytuj system przenosi użytkownika do widoku parametrów optymalizacji. Istotnym ustawieniem na tej stornie jest „Wyświetlaj parametr w zamówieniu”, ustawienie definiuje czy parametr będzie dostępny w trakcie składania zamówienia.

Ustawienia dostępności

Aby zarządzać dostępnością parametrów należy kliknąć  w przycisk ustawienia w głównej liście parametrów. 

Parametry optymalizacji mogą być dostępne dla:

  • Wszystkich użytkowników
  • Administratorów 
  • Wybranych użytkowników – nadanie uprawnień znajduje się w zakładce Użytkownicy systemu -> edycja użytkownika -> parametry optymalizacji

Wybór parametru optymalizacji

Jeżeli użytkownik składający zamówienia posiada uprawnienia do wyboru parametrów optymalizacji, będą one widoczne w górnej sekcji składanego zamówienia.

Domyślne parametry optymalizacji

Po aktywacji modułu oraz dodaniu parametrów optymalizacji należy ustawić ich domyślne wartości w panelu ADMIN -> ustawienia -> ustawienia -> oddziału -> optymalizacja