Magazyn płyt

Panel obsługi stanowiska posiada trzy zestawienia ułatwiające kompletacje i przygotowywanie materiałów do produkcji.

Pozwala wybrać dzień na który mają być przygotowane materiały do cięcia na pile oraz umożliwia współpracę z czytnikiem kodów kreskowych.

Operator może zeskanować kod podzlecenia z Karty produkcji lub kod materiału znajdujący się na etykiecie materiału w celu odznaczenia materiału jako przygotowanego.

Dopóki użytkownik nie oznaczy zlecenia jako „Przygotowane”, nie będzie ono widoczne na kolejnych stanowiskach znajdujących się na ścieżce produkcji

Zestawienie zleceń

Zawiera listę kolejno wszystkich zleceń na wybrany dzień. W każdym zleceniu znajduje się lista płyt niezbędnych do jego realizacji.

Pracownik po przygotowaniu materiału zaznacza na zestawieniu przycisk „Przygotowane”

Zestawienie materiałów

Zawiera listę zleceń – pogrupowaną według materiałów, wraz z sumą ilości sztuk. Umożliwia zaznaczenie „Przygotowane” dla wszystkich podzleceń z danego materiału

Zestawienie niewydanych

Zawiera listę wszystkich zleceń na które nie został przygotowany materiał. Wyświetla wyłącznie zlecenia wstecz – nie zawiera listy z dnia aktualnego.

Umożliwia również oznaczenie zlecenia jako „Przygotowane”