Stanowiska pracy – Moje zlecenia

Każdy użytkownik posiadający dostęp do maszyny ma również dostęp do dedykowanego dla każdej maszyny – panelu obsługi zleceń.

W zależności na jaką maszynę użytkownik jest aktualnie zalogowany, panel „Moje zlecenia” będzie inaczej wyglądać – dostosowany do specyfiki jej działania

Aby przejrzeć zlecenia na danej maszynie pracownik musi w pierwszej kolejności zalogować się na maszynę wybierając Menu -> Zmiana stanowiska

Moje zlecenia – wykonane

To dodatkowy panel zawierający listę wykonanych zleceń na maszynie – ograniczający się wyłącznie do tych wykonanych w bieżącym dniu.

Standardowo każde zlecenie po wykonaniu znika z listy w panelu „Moje zlecenia”.

Aby uzyskać dostęp do tego panelu użytkownik musi posiadać uprawnienia do zasobu „Moje zlecenia – zlecenia wykonane”

Zobacz również: