Zarządzanie korpusami

Zakładka „Zarządzanie korpusami” oferuje szereg operacji na korpusach oraz zawiera się tutaj lista oferowanych do sprzedaży modeli. 

Zarządzanie korpusami znajduje się w menu systemu eRozrys:
Admin -> Ustawienia modułów -> eKorpus

Poniżej znajduje się opis funkcjonalności z Zarządzania korpusami.

Edycja

W celu edycji danej szafki należy kliknąć przycisk „Edycja”.

Szczegółowy opis dostępnych możliwości edycji na wybranej szafce znajduje się na podstronie Edycja szafki.

Kopiowanie

Kopie umożliwią przygotowanie szafek z konkretnymi parametrami i dostępnością ich edycji.

W celu skopiowania szafki kliknij przycisk „Kopiuj” z menu „Opcje” dla danej szafki.

W górnej części ekranu powinien wyświetlić się komunikat „Zmiany zostały zapisane” potwierdzający wykonanie operacji.

W wykonanej kopii parametry szafki są domyślne.

Dla rozróżnia kopii szafki domyślnie nadawana jest nazwa z kopiowanej szafki z dopiskiem „#{nr kolejny kopii}” np. Szafka z 5 szufladami -> Szafka z 5 szufladami #2

Nazwę idzie zmienić w edycji szafki w polu „Nazwa szafki”. System dopuszcza występowanie szafek o takiej samej nazwie.

Usuwanie

Kopia szafki:

W przypadku usuwania kopii szafki następuje jej usunięcie (bez pozostawienia jej systemie), które jest trwałe i nie możliwości przywrócenia usuniętej kopii.

Szafka z systemu:

Opcja usuwania szafki powoduje jej dezaktywację (z pozostawieniem jej w systemie). Istnieje możliwość jej ponownej aktywacji.

W celu usunięcia szafki kliknij przycisk „Usuń” z menu „Opcje” dla danej szafki.

W celu jednoczesnego usunięcia kilku szafek zaznacz je, a następnie rozwiń listę „Zaznaczone modele”, wybierz pozycję „Usuń” i kliknij przycisk „Wykonaj”.

W górnej części ekranu powinien wyświetlić się komunikat „Zmiany zostały zapisane” potwierdzający wykonanie operacji.

Aktywacja

W celu aktywacji usuniętej szafki z sytemu należy wybrać oddział, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do oddziału”.

Sortowanie

Umożliwia ułożenie szafek do wyświetlania Klientowi i w Zarządzaniu korpusami wg nadanej kolejności.

W tym celu należy wprowadzić liczby. Sortowanie jest rosnące od najniższej liczy do najwyższej. Im niższa będzie liczba tym pozycja będzie wcześniej wyświetlana. Domyślna wartość powoduje przesunięcie pozycji na początek. W przypadku takich samych wartości następuje sortowanie wg alfabetu.

Tabela porównawcza

Umożliwia zestawienie, porównanie i dynamiczną edycję parametrów wybranych mebli.

W celu skorzystania z tabeli porównawczej zaznacz meble po porównania. Następnie

rozwiń listę „Zaznaczone modele”, wybierz pozycję „Tabela porównawcza” i kliknij przycisk „Wykonaj”.

Możesz również użyć przycisku „Zaznacz wszystkie” aby zaznaczyć wszystkie meble.

Na wygenerowanej tabeli porównawczej można jednocześnie edytować parametry kilku mebli.

W celu zapisania zmian kliknij przycisk „Zapisz” znajdujący się na dole tabeli.