Maszyny

Lista maszyn – czyli stanowisk pracy, które uczestniczą w procesie produkcji zostaje skonfigurowana przez NCS wraz z wgraniem oprogramowania według wcześniejszych ustaleń.

Administrator może jedynie edytować podstawowe dane informacyjne o maszynie, zarządzać jej pracą i wyłączać z procesu produkcji

Opcja dostępna jest w menu Ustawienia -> Lista powodów zmiany statusu maszyny

Aby uzyskać dostęp panelu Maszyny należy posiadać uprawnienia do zasobu „Maszyny -> zestawienie maszyn”

Lista maszyn wyświetla tabele z informacjami:

  • Nazwa maszyny
  • Aktualny status maszyny
  • Listę obecnie pracujących na maszynie użytkowników
  • Obecnie realizowane zlecenie na maszynie

Oraz umożliwia podejmowanie poniższych akcji według posiadanych uprawnień użytkownika:

  • Zmiana statusu maszyny
  • Edycja podstawowych danych maszyny
  • Przypisywanie uprawnień użytkownikom do maszyny
  • Wylogowanie użytkownika pracującego na maszynie
  • Raportu uprawnień użytkowników do maszyn