Generator i edytor naklejek

Włączenie modułu

Moduł generatora możliwy jest do aktywowania w zakładce Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami

Po włączeniu modułu pokaże się on w Zakładce admin -> edytor etykiet

Dodawanie i edycja etykiety

W eRozrysie posiadamy dwie możliwości wydruku etykiet: „Pojedyńcza” oraz „na arkuszu”, w zależności od wybranej opcji wyświetlają się różne parametry do wprowadzania

Pojedyńcza:

Wybierając pojadyńczą etykietę wyświetlają się następujące pola: nazwa, długość oraz szerokość naklejki w milimetrach. Wydruk pojedyńczych naklejek na osobnych kartkach prezentuje się następująco:

Na arkuszu

Wydruk na arkuszu posiada dodatkowe pola takie jak: ilość kolumn oraz wierszy, margines kartki lewo oraz góra podane w milimetrach, odstęp poziomy i pionowy między naklejkami podany w milimetrach i wysokość i szerokość kartki (arkusza) podane także w milimetrach. Wydruk na arkuszu prezentuje się następująco:

Dodawanie pól do etykiety

W etykiecie posiadamy trzy rodzaje pola tekstowego: tekst, zmienna oraz zmienna zaawansowana. Aby dodać pole do etykiety należy nacisnąć przycisk „Tekst”. W prawym górnym rogu pojawi się wtedy pole „Wprowadź tekst”. Po naciśnięciu na to pole ukaże się edytor tego pola. Pierwsza zakładka to wspomniany wcześniej rodzaj pola, gdy wybrany jest tekst to poniżej możemy go wprowadzić. Gdy wybrana jest zmienna, poniżej wyświetla się lista możliwych zmiennych do wyświetlenia.

Zmiennej zaawansowanej poświęcony odrębny artykuł: link

Kolejne opcje to rozmiar czcionki oraz rotacja danego pola, ikony wyświetlane poniżej to: pogrubienie tekstu, wyrównanie tekstu do prawej, wyrównanie tekstu do środka, wyrównanie tekstu do lewej, usunięcie pola oraz zamknięcie edytora pola. 

Pola tekstowe mogą zostać umieszczone w dowolnym miejscu na etykiecie oraz o odpowiedniej wielkości pola.

Generowanie etykiety

W zakładce zamówienia użytkowników w opcjach po prawej stronie dostępna jest ikona „Generuj naklejki”.

Ważne: Aby możliwe było wygenerowanie etykiety, dana etykieta musi zostać oznaczona jako domyślna.