Zmienna zaawansowana – edytor i generator naklejek

Zmienna zaawansowana to połączenie pól tekstowych i zmiennych podanych poniżej.

 • {order_nr} -> Zamówienie – numer
 • {box_nr} -> Podzamówienie – numer
 • {order_name} -> Zamówienie – nazwa
 • {customer_name} -> Zamawiający – imię i nazwisko
 • {customer_company} -> Zamawiający – nazwa firmy
 • {element_length} -> Formatka – długość
 • {element_width} -> Formatka – szerokość
 • {element_name} -> Formatka – nazwa
 • {element_count} -> Formatka – ilość
 • {element_nr} -> Formatka – numer w podzamówieniu
 • {element_key} -> Formatka – klucz
 • {element_double_formats} -> Formatka – pogrubianie
 • {edge_top_code} -> Okleina góra – kod
 • {edge_top_thickness} -> Okleina góra – grubość
 • {edge_width_top} ->Okleina góra – szerokość
 • {edge_bottom_code} -> Okleina dół – kod
 • {edge_bottom_thickness} -> Okleina dół – grubość
 • {edge_width_bottom} -> Okleina dół – szerokość
 • {edge_left_code} -> Okleina lewa – kod
 • {edge_left_thickness} -> Okleina lewa – grubość
 • {edge_width_left} -> Okleina lewa – szerokość
 • {edge_right_code} -> Okleina prawa – kod
 • {edge_right_thickness} -> Okleina prawa – grubość
 • {edge_width_right} -> Okleina prawa – szerokość
 • {board_code} -> Płyta – kod
 • {board_name} -> Płyta – nazwa
 • {board_full_name} -> Płyta – pełna nazwa
 • {board_length} -> Płyta – długość
 • {board_width} -> Płyta – szerokość
 • {board_thickness} -> Płyta – grubość
 • {board_block_cutting} -> Płyta – cięcie blokowe
 • {format_cnc_file} ->  Formatka – plik cnc
 • {cnc_shape} -> CNC – kształt
 • {cnc_drills}-> CNC – nawierty
 • {format_thickened} -> Formatka – pogrubiana
 • {format_slats_thickened} -> Pogrubianie listwami

Schemat wprowadzania zmiennych jest następujące: {zmienna}tekst{zmienna}

Kolejność wprowadzania i kombinacje są dowolne, ważne aby przy zmiennych nie pominąć klamer { }. Gdy zostaną one pominięte, program potraktuje zmienne jako tekst.