Status zlecenia

Każde realizowane zlecenie w systemie posiada przypisany aktualny status – opisujący stan w jakim się znajduje.

Status zlecenia jest automatycznie ustawiany przez system podczas rozpoczęcia produkcji oraz po zakończeniu na wybranych stanowiskach.

System jednak pozwala na ręczną zmianę statusu zlecenia w uzasadnionych przypadkach.

Lista dostępnych statusów jest stała i składa się z opcji:

  • Anulowane
  • Gotowe
  • W produkcji
  • Wydane
  • Wstrzymane
  • Oczekujące

Aby uzyskać dostęp do funkcji ręcznej zmiany statusu zlecenia należy posiadać uprawnienia „Zlecenia -> Zmień status zlecenia”

Dostęp do opcji możliwy jest z następujących paneli:

  • Wszystkie zlecenia
  • Moje zlecenia