Ustawienia domyślne – eKorpus

W sekcji ustawia się domyślne wartości dla materiałów, nawiertów oraz mimośrodów.

Domyślny materiał dla danej pozycji określa się poprzez wybór z listy znajdującej się po jego prawnej stronie.

Wartości dla odpowiednich parametrów wprowadza się w polach znajdujących się po prawej stronie.

W celu zapisu zmian należy kliknąć przycisk „Zapis” dla edytowanej sekcji.