FAQ – Najczęstsze pytania

 1. Na rozkroju i w nazwie formatki pojawia się napis „Ściąć” a formatka ma większe wymiary niż zadane przez Klienta

  Przyczyną jest aktywne ustawienia „Możliwość zamawiania mniejszych formatek niż minimalne” czytaj więcej

 2. Po imporcie bazy płyt nie widać ich na liście wyboru materiału w zamówieniu

  W takim przypadku po imporcie materiałów należy wejść do menu Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Baza płyt a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do oddziału wszystkie” znajdujący się na samej górze strony

 3. Brak powiadomień mailowej dla Klientów lub Administratora

  – Zweryfikuj ustawienia systemowego konta email Czytaj więcej
  – Sprawdź jakie typy powiadomień są aktywne Czytaj więcej

 4. Jak wyłączyć weryfikację numeru NIP w formularzu rejestracji

  – Wejdź w menu Admin -> Ustawienia -> Ustawienia globalne, następnie zmień w pozycji „Wyłącz walidację NIP” na wartość „Aktywne” i zapisz zmiany

 5. Na podsumowaniu zamówienie nie wyświetlają się żadne ceny materiałów ani usług

  – W profilu klienta, który wykonał optymalizację jest ustawiony cennik „Brak cennika”
  – Wejdź w menu Admin -> Użytkownicy systemu i odszukaj konto tego klienta, następnie wejdź w edycję (ikona ołówka)
  – w pozycji Ceny dla użytkownika przypisz jeden z cenników Detal/Hurt/Super hurt

  – dodatkowo możesz sprawdzić jaki domyślnie cennik przypisuje się klientom automatycznie po rejestracji, w tym celu sprawdź ustawienia w Menu Admin -> Ustawienia oddziału, zakładka Oddział i odszukaj pozycję „Domyślny cennik klienta”

 6. Jak Administrator może zmienić hasło do konta klienta

  Należy przejść do opcji Menu -> Admin -> Użytkownicy systemu, następnie przy wybranym użytkowniku wybrać przycisk edycja profilu.
  Na stronie z edycją profilu na dole formularza znajduje się opcja „Zmień hasło” – należy kliknąć opcję Tak, wówczas pojawi się formularz zmiany hasła

 7. Klient nie może się zalogować na swoje konto a opcja przypomnij hasło nie działa

  Aby prawidłowo działała funkcja przypomnij hasło należy skonfigurować parametry poczty w zakładce Admin -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału -> zakładka Poczta. Więcej informacji konfiguracja poczty

 8. Minimalne wielkości formatek

  – Cięcie – aby ustawić minimalne wymiary formatek do wycięcia należy skonfigurować ich parametry w zakładce Admin -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału -> zakładka Cięcie wykorzystując w tym celu Ustawienia podstawowe.
  Opcja „Możliwość zamawiania mniejszych formatek niż minimalne” pozwala klientom na zamówienie formatki o wymiarach mniejszych niż przez nas ustalone w polach „Minimalny elementy wycięty długość (mm)” oraz „Minimalny elementy wycięty szerokość (mm)”, lecz zostaną one w trakcie optymalizacji automatycznie do tych wymiarów powiększone. Formatka taka zostanie przesłana na piłę, a na jej etykiecie w polu „nazwa formatki” zostanie umieszczona dodatkowa informacja „ściąć” i jej wymiary docelowe.
  – Oklejanie – aby ustawić minimalne wymiary formatek do wycięcia należy skonfigurować ich parametry w zakładce Admin -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału -> zakładka Oklejanie wykorzystując w tym celu Ustawienia podstawowe.
  Opcja „Obustronna walidacja oklejania” pozwala klientom na zamówienie formatki oklejonej mniejszej niż przez nas ustalona, lecz tylko w przypadku gdy oklejana jest tylko po długości lub tylko po szerokości. W tym przypadku minimalny wymiar formatki możemy zadeklarować wykorzystując pola „Min. szerokość elementu podczas oklejania formatki po długości (mm)” oraz „Min. szerokość elementu podczas oklejania formatki po szerokości (mm)”.