Uprawnienia do maszyn

Każdy użytkownik musi mieć przypisane uprawnienia do jednej lub wielu maszyn na których może pracować.

Przypisywanie uprawnień użytkownikowi

Możliwość przypisywania użytkowników do maszyn dostępna jest wyłącznie dla użytkownika, który posiada uprawnienia do zasobu „Maszyny -> Przypisanie uprawnień użytkowników”.

W celu przypisania uprawnień użytkownikowi do maszyny należy wejść w menu Maszyny i przy wybranej maszynie wybrać opcję „Przypisz uprawnienia”

Raport uprawnień

Pozwala wyświetlić zestawienie dla całego systemu zawierające listę wszystkich maszyn oraz użytkowników posiadających do nich uprawnienia.

Raport można wyświetlić:

  • z panelu Maszyny
  • z panelu Raporty

Dostęp do raportu wyłącznie dla użytkownika posiadającego uprawnienia „Raporty -> Raport uprawnień do maszyn”