Ustawienia oddziału – poczta

W tej zakładce należy zdefiniować dane dostępowe do istniejącego na serwerze pocztowym konta email. Poprzez wprowadzone konto email będą wysyłane wszystkie wiadomości z systemu eRozrys – dlatego zaleca się wprowadzenia danych konta z którego są również odczytywane wiadomości przychodzące – na wypadek, gdy Klient odpowie na email wygenerowany przez system.

Konfiguracja skrzynki email wymaga uzupełnienia takich samych danych jak w przypadku konfiguracji konta e-mail w popularnych programach pocztowych.

Dodatkowo istnieje opcja weryfikacji poprawności wprowadzonych ustawień e-mail – w tym celu należy kliknąć przycisk „Testuj ustawienia”. Funkcja ta pobiera zawsze dane z formularza – więc można uzupełnić dane, wykonać test a dopiero, gdy dane będą poprawne zapisać ustawienia do bazy.

Dodatkowe informacje:

  • Systemowy adres e-mail – to adres email na który będą wysyłane główne powiadomienia z systemu – na przykład z informacją o rejestracji konta przez nowego Klienta

Po skonfigurowaniu danych konta e-mail należy aktywować jakie typy powiadomień email mają być rozsyłane przez system eRozrys Czytaj więcej