Zarządzanie korpusami

Zakładka „Zarządzanie korpusami” oferuje szereg operacji na korpusach. Zawiera się tutaj lista oferowanych do sprzedaży modeli. 

Aktywacja

Główną operacją jest aktywacja lub dezaktywacja danego modelu do sprzedaży. Dodawać lub usuwać korpusy można pojedyńczo za pomocą przycisków „Dodaj do oddziału” lub przycisku „X” oznaczającego usunięcie z oddziału.

Istnieje także możliwość zaznaczenia wybranych korpusów, grupy lub wszystkich w lewej części ekranu. Poniżej listy korpusów znajduje się pole do wybrania operacji na wybranych korpusach.

Do wyboru są operacje: „Dodaj do oddziału” / „Usuń” / „Ustaw domyślne materiały”

Edycja

W panelu edycji korpusu znajdują się takie ustawienia jak:

  • Status – Aktywny / Nieaktywny
  • Domyślne parametry szafki:
    • Predefined – wartości do wyboru dla klienta w trakcie składania zamówienia
    • min – minimalna wartość
    • max – maksymalna wartość
    • default_value – domyślna wartość