eRozrys – proste zamówienie

Moduł – Proste zamówienie

W systemie eRozrys moduł ten oznacza standardowe zamówienie na cięcie i oklejania formatek.

Lista funkcjonalności:

 • Składanie podzamówień – każde podzamówienie dotyczy innego materiału (płyty)
 • Wybór typu materiału płyty (optymalizator dobierze najkorzystniejsze rozmiary) lub konkretnego rozmiaru na którym ma być wykonana optymalizacja
 • Zamówienie formatek bez wstępnego brzegowania płyty
 • Możliwość złożenia zamówienia przez Administratora, które zostanie przypisane do konta wybranego klienta
 • Możliwość przesłania przez Klienta załącznika do każdej wpisanej formatki

Wybór materiału – płyty

 • Klient otrzymuje zestaw filtrów oraz wyszukiwarkę materiałów według kod lub nazwy płyty wraz z podglądem dekoru płyty i możliwością jego powiększenia
 • Następnie system wyświetla listę domyślnych obrzeży dopasowanych według dekoru płyty
 • Klient może dodatkowo wybrać z listy dowolne obrzeże znajdujące się w bazie

Domyślne obrzeża / baza obrzeży:

 • Tworząc bazę obrzeży w systemie należy podać m.in. takie parametry jak szerokość, grubość oraz kod grupy – który łączy wszystkie obrzeża o tym samym dekorze
 • Klient wybierając obrzeże – wybiera de facto – grupę dekoru obrzeży
 • Następnie system według ustawień konfiguracji filtruje wszystkie dostępne grubości wybranego dekoru – biorąc pod uwagę grubość wybranego wcześniej materiału (konfiguracja szerokość obrzeża do grubości płyty)
 • Klientowi dodatkowo zostaje przedstawione zdjęciu dekoru z możliwością jego powiększenia

Wybór obrzeża oraz moduł indywidualne okleiny na krawędziach formatek

 • Standardowo klient w ramach jednego podzamówienia może wybrać tylko jeden dekor obrzeża, następnie w ramach listy zamawianych formatek na każdą krawędź może wybrać inną grubość wybranego dekoru
 • Jeżeli klient chce okleić tą samą płytę innym kolorem dekoru obrzeża – wówczas musi dodać nowe podzamówienie – nie oznacza to, że musi kupować kolejną płytę – system automatycznie umieści zamawiane formatki w ramach jednej wspólnej optymalizacji
 • Jeżeli chcemy umożliwić klientom wybór dowolnego dekoru i grubości obrzeża (dostępnych w bazie) na każdą krawędź formatki indywidualnie – wówczas należy aktywować moduł „indywidualne okleiny na krawędziach formatek”

Zamówienia podwójnych formatek:

 • W ramach podzamówienia klient może wybrać opcję „podwójne formatki”, następnie wyświetla mu się dodatkowa opcja z wyborem materiału pogrubiającego.
 • System automatycznie doda do zamówienia i optymalizacji dodatkową formatkę pogrubiającą i powiększy jej rozmiar o zadany w ustawieniach naddatek, który będzie ścinany po skręceniu / sklejeniu
 • Klient otrzyma również listę obrzeży, które można zastosować – według ustawień odpowiadających sumie grubości płyt
 • Jeżeli klient w kolejnym podzamówieniu wybierze ten sam materiałów – wówczas system wykona wspólną optymalizację wszystkich formatek dla tego samego materiału
 • Opis wszystkich opcji ustawień i konfiguracji tej opcji znajdują się tutaj

Zamówienia pogrubiania listwami:

 • W przypadku wybrania przez klienta w podzamówieniu opcji pogrubianie listwami, system wyświetli dodatkową opcję w wyborem materiału pogrubiającego
 • Wymiary wszystkich listew pogrubiających zostaną obliczone automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych systemu