Magazyn

Moduł umożliwia przechowywanie i tworzenie bazy płyt wprowadzanych indywidualnie przez Klientów oraz reszt powstałych w wyniku optymalizacji.

Aktywacja modułu odbywa się w menu Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami, moduł „Magazyn”

Po aktywacji ustawienia modułu znajdują się w menu Admin -> Ustawienia modułów -> Magazyn materiałów

Opis funkcjonalności i ustawień:

 1. Własne materiały – umożliwia ustalić kto może korzystać z opcji wprowadzania własnych materiałów podczas tworzenia zamówienia oraz w zarządzaniu magazynem
  • Nie aktywny – system nie pozwala wprowadzać nikomu własnych materiałów
  • Tylko administrator – tylko użytkownik z uprawnieniami administratora w danym oddziale może wprowadzić własny materiał
  • Wszyscy klienci + administrator – opcja dostępna dla wszystkich użytkowników
  • Wybrani klienci + administrator – opcja ta pozwala wybrać dostęp do tej funkcji wybranym użytkownikom. Po jej wybraniu – opcja udzielenia dostępu znajduje się w edycji profilu klienta
 2. Wprowadzane materiały – opcja ta określa w jaki sposób można wprowadzać materiały
  • Tylko materiał z hurtowni – w pierwszej kolejności klient wybiera konkretny materiał z bazy materiałów eRozrys (hurtowni), następnie ma możliwość wprowadzenia indywidualnych wymiarów i ilości arkuszy
  • Dowolny materiał – klient ma możliwości wprowadzenia dowolnego dekoru, grubości materiału do optymalizacji
  • Indywidualnie dla klienta – wybór pomiędzy opcją a i b następuje indywidualnie dla każdego konta klienta w jego profilu. Przy czym domyślnym ustawieniem jest opcja „tylko materiał hurtowni”
 3. Wprowadzanie reszt – opcja ta umożliwia wygenerowanie zestawienia reszt produkcyjnych po optymalizacji (podsumowanie zamówienia) a następnie zaznaczenia, które z tych reszt zapisać do magazynu (do wykorzystania w przyszłych optymalizacjach) lub dodatkowo czy pozostawić je w hurtowni
  • Nie aktywny – funkcja wyłączona
  • Tylko administrator – tylko użytkownik z uprawnieniami administratora w danym oddziale może wprowadzić własny materiał
  • Wszyscy klienci + administrator – opcja dostępna dla wszystkich użytkowników
  • Wybrani klienci + administrator – opcja ta pozwala wybrać dostęp do tej funkcji wybranym użytkownikom. Po jej wybraniu – opcja udzielenia dostępu znajduje się w edycji profilu klienta
 4. Czas przechowywania – jeżeli pozwalamy użytkownikowi oznaczać reszty z optymalizacji jako „do pozostawienia w hurtowni”, wówczas możemy określić maksymalny czas ich przechowywania do którego odebrania lub zużycia użytkownik jest zobowiązany.
  • Bez limitu – wówczas opcja jest nie widoczna
  • Wszyscy X dni – pozwala określić odgórnie maksymalny okres przechowywania dla wszystkich użytkowników
  • Indywidualnie + domyślnie X dni – wówczas wprowadzamy domyślną maksymalną ilość dni ale mamy również możliwości indywidualnej zmiany tego czasu w profilu klienta
 5. Dodatkowa opłata za cięcie – określa dodatkową, stałą opłatę za cięcie z materiałów, które pochodzą od klienta lub z reszt

Wprowadzanie własnych materiałów podczas składania zamówienia

Podczas składania zamówienia nad formularzem wprowadzania listy elementów do wycięcia wyświetlone zostaną dodatkowe opcje:


 

 1. Wykorzystaj materiały hurtowni – po wybraniu tej opcji optymalizacja zostanie wykonana wyłącznie w oparciu o nowe materiały z bazy materiałów hurtowni w eRozrys
 2. Wykorzystaj materiały hurtowni i moje – przy tej opcji należy wybrać materiał z hurtowni, następnie system wygeneruję tabele zawierająca elementy (w tym zapisane odpady) z tej samej płyty (dekoru), zapisane w magazynie klienta. Następnie należy zaznaczyć, które z tych elementów mają brać udział w procesie optymalizacji
 3. Wykorzystaj tylko moje materiały – system wyświetla listę wszystkich zapisanych materiałów klienta, następnie klient zaznacza, które z nich mają wziąć udział w optymalizacji. W przypadku tej opcji optymalizacja nie będzie brał pod uwagę dostępności płyt z hurtowni

Zapis odpadów użytkowych do magazynu w podsumowaniu zamówienia (po optymalizacji)

Po wykonaniu optymalizacji system umożliwia zapis do magazynu reszt produkcyjnych z rozkrojów. W tym celu na podsumowaniu zamówieniu widoczna jest dodatkowa sekcja „zestawienia odpadów użytkowych” zawierająca tabelę z listą elementów. Należy zaznaczyć wybrane elementy a system automatycznie je doda do magazynu w momencie wysłania zlecenia do realizacji.

Przeglądanie i zarządzanie magazynem elementów / odpadów

Po aktywacji modułu w głównym menu systemu zostanie dodana nowa pozycja „Magazyn materiałów”.

Strona ta pozwala zarządzać zapisanymi w bazie materiałami. W zależności od uprawnień użytkownika dostępne są inne opcje.

Klient może zarządzać wyłącznie własnymi materiałami, natomiast Administrator może zarządzać całą bazą