Import / Eksport CSV i XLS bazy blatów

Tworzenie bazy blatów w pliku CSV jest analogicznym procesem do tworzenia bazy płyt i składa się z następujących kroków:

 1. Eksport pliku CSV z eRozrysu by uzyskać plik o poprawnej strukturze, lub skorzystanie z szablonu (link).
 2. Modyfikacja wyeksportowanego/pobranego pliku zgodnie z instrukcją
 3. Import pliku CSV do eRozrysu

Eksport pliku CSV

Eksport pliku CSV

Eksport znajduje się w panelu ADMIN -> Zarządzanie bazą materiałów -> Import / Eksport baz

Ustawienia do eksportu prezentują się następująco:

 • ‚Akcja’ -> ‚Export’
 • ‚Baza’ -> ‚Blaty’
 • ‚Strona kodowa’ -> ‚UTF-8’ 

Modyfikacja pliku CSV

 • Producent – producent danego produktu. Lista producentów jest dostępna w panelu „baza producentów płyt”. Jeżeli wpiszemy w tym producenta, który nie znajduje się na liście, zostanie do niej automatycznie dodany.
 • Kod materiału – unikalny kod materiału (najlepiej alfanumeryczny, nie może posiadać polskich znaków diakrytycznych, maks 20 znaków), po którym blat jest identyfikowane w systemie. Służy do komunikacji pomiędzy eRozrysem a optymalizatorem.
 • Kod dekoru – kod dekoru (np. udostępniony przez producenta blatów).
 • Kod grupy – jeżeli eRozrys umożliwia zamawianie formatek wycinanych z połówek blatów (więcej informacji na stronie opisującej panel (link)”Ustawienia”). Kod grupy umożliwia powiązanie blatów jednego typu w grupę. Na przykład mamy dostępne blaty: White Valley Granite K371_PH 4200x1400x10 oraz jego połówkę Valley Granite K371_PH 2100x1400x10. Jeżeli powiążemy je pojedynczym kodem grupy (nazwanym na przykład „K371_PH_10”), wtedy system automatycznie dobierze optymalną płytę do ilości zamówionych przez klienta formatek.
 • Kod dodatkowy – dodatkowy kod umożliwiający sparowanie materiału pomiędzy eRozrysem i ERPem.
 • Kod grupujący – dodatkowe pole służące do grupowania blatów po dowolnym słowie kluczu, np. grupie cenowej. Jest to pole pomocnicze dla łatwiejszej nawigacji w bazie materiałów, nie jest widoczne dla Klienta
 • Nazwa blatu – nazwa blatu widoczna dla użytkownika podczas składania zamówienia.
 • Długość – długość blatu w mm.
 • Szerokość – szerokość blatu w mm.
 • Grubość – grubość blatu w mm.
 • Waga – waga blatu w kg.
 • Kąt zaoblenia *na jego podstawie ustawiamy głębokość wcięcia strony zaoblonej
 • Status (0/1) – określa czy blat będzie możliwy do zamówienia przez klienta końcowego. W przypadku wartości 0 klient nie widział danego blatu w chwili składania zamówienia na liście, wartość 1 oznacza dostępny do złożenia zamówienia
 • Status dostępności – 
 • Metoda liczenia kosztów materiału:

„dep_settings” -> według ustawień oddziału,

„piece” -> za sztukę,

„mb” -> metry bieżące 

 • Obrazek – nazwa pliku ze zdjęciem dekoru wraz z jego rozszerzeniem.
 • Cena, cena hurt, cena Super hurt – trzy rodzaje cen, które można ustawić danemu materiałowi. Każdemu klientowi z pozycji panelu Użytkownicy systemu (więcej informacji na stronie (link) Zarządzanie użytkownikami) można przydzielić, do której grupy cenowej będzie należał. Uwaga: wartości dziesiętne należy wprowadzać po kropce, nie po przecinku.
 • Typ struktury (kod struktury) – opcja dla modułu dodatkowego – struktury. Kod struktury umożliwia sparowanie danego dekoru z konkretną strukturą. Więcej informacji na stronie (link) „Struktury”.
 • Typ – „type_of_material” lub „top”
 • Domyślna okleina 1 … Domyślna okleina 10 –   pole, po którym parowane są blaty i grupy oklein. Należy tutaj wpisać wartość pola „Kod grupy” z pliku CSV dotyczącego oklein.

przy wprowadzaniu kąta zaoblenia należy pamiętać aby w panelu „ADMIN -> ustawienia modułów -> zamówienia blatów kuchennych” ustawić głębokość wcięcia dla danego kąta zaoblenia. W innym wypadku blaty nie będą widoczne dla użytkownika w trakcie składania zamówienia.

Import pliku CSV

Aby zaimportować zmodyfikowany plik CSV należy przejść do menu
Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Import / Eksport baz

W przypadku dodawania nowych blatów wraz z domyślnymi okleinami oraz nowych oklein, najpierw należy wgrać bazę oklein aby domyślne okleiny dodały się prawidłowo.

Następnie wybieramy akcję „Import”, typ bazy „Blaty” i klikamy przycisk  „Wybierz plik” aby wskazać z aktualizowany plik na lokalnym dysku komputera. Następnie klikamy „Załaduj plik”.

Edycja pliku CSV w programie excel

Aby plik CSV załadował się poprawie do programu excel należy stworzyć nowy arkusz i w tabeli „DANE” skorzystać z funkcji pobierania danych zewnętrznych „Z tekstu”

Następnie program przeniesie nas do pierwszego kroku importu, należy tutaj zaznaczyć typ pliku jako „Rozdzielany”, kolejno ustawić odpowiednie pochodzenie pliku „Unicode (UTF-8)”.

W kroku drugim należy ustawić ogranicznik jako „Średnik”, odpowiednie formatowanie komórek można zobaczyć na podglądzie danych.

Ostatnim już krokiem importu jest ustawienie formatu danych w kolumnie, standardowo jest to format „Ogólny”.