Dostęp do systemu

Dostęp do systemu

Każdy pracownik posiada swoje indywidualne konto w systemie.

Do systemu można się zalogować używając loginu i hasła lub za pomocą systemu kart zbliżeniowych RFID.

Każdemu użytkownikowi można przypisać indywidualny zestaw wybranych uprawnień do systemu

Proces rejestracji konta i nadawania uprawnień składa się z trzech etapów:

  1. Rejestracja konta w systemie i uzupełnienie podstawowych danych profilu
     
  2. Przypisanie uprawnień użytkownikowi w systemie do wybranych zasobów
     
  3. Przypisanie uprawnień do pracy na wybranych stanowiskach – maszyn