Statusy pracy maszyn

Każda maszyna w systemie posiada aktualny status pracy.

Jej status może modyfikować użytkownik, który posiada uprawnienia „Maszyny -> Zmiana statusu maszyny”

Lista statusów jest stała dla całego systemu i składa się z poniższych pozycji:

  • Uszkodzona
  • Nie pracuje
  • Wyłączona
  • Przezbrojenie
  • Pracuje

Zmiana statusu maszyny

Podczas zmiany statusu użytkownik musi obowiązkowo wybrać powód zmiany statusu z listy oraz opcjonalnie może dodać notatkę

Dostęp do opcji możliwy jest z następujących paneli:

  • Moje zlecenia
  • Maszyny

Historia zmian statusu

Przeglądanie historii zmian statusu maszyn dostępne jest w opcji zmiany statusu oraz w raporcie Historia zmian statusów maszyn