eKorpus – lista funkcjonalności

Zapraszamy do zapoznania się z poniższa listą funkcjonalności:

– Lista porównawcza (Zestawienie porównawcze)

Lista porównawcza

Umożliwia zestawienie, porównanie i dynamiczną edycję parametrów wybranych mebli.

Aby skorzystać z tej opcji kliknij „Dodaj do listy zamówienia” co najmniej jeden mebel.

Następnie w koszyku wyświetli się opcja „Zestawienie parametrów” po kliknięciu której otwiera się okno z listą.

Lista zawiera zestawienie parametrów mebli znajdujących się w koszyku np. nazwę, szerokość, wysokość, głębokość, opcję „Zamawiam szafkę z frontem”, materiał frontu, materiał korpusu.

Parametry, które powinny być wyświetlane na liście porównawczej ustawia się w edycji szafki.

Najechanie wskaźnikiem na „obrazek” powoduje wyświetlenie wizualizacji mebla.

W celu wyświetlenia szczegółów danej pozycji należy kliknąć ikonę „i”.

Rozwiniętą listę chowa się poprzez powtórne kliknięcie na ikonę „i”.

W celu zmiany wartości danego parametru jednej lub jednocześnie większej ilości mebli należy najpierw zaznaczyć daną pozycję/pozycje w kolumnie „Lp.”, a następnie kliknąć przycisk „Check” znajdujący się przy wartości którą chcemy wprowadzić do pozostałych zaznaczonych mebli.

Na ekranie wyświetli się okno informujące o pozytywnej zmianie parametrów.

Można wielokrotnie edytować parametry na wygenerowanej liście porównawczej.

Kliknięcie przycisku „Anuluj” powoduje zamknięcie Zestawienia porównawczego, ale nie cofa wprowadzonych zmian w koszyku.