Baza akcesoriów – kategorie

Zarządzanie kategoriami dla akcesoriów znajduje się w panelu AMDIN -> ustawienia modułów -> baza akcesoriów -> kategorie. Dodanie kategorii odbywa się poprzez przycisk „Dodaj kategorię”, edycja znów znajduje się na liście kategorii w kolumnie opcje.

Dodawanie oraz edycja kategorii obejmuje:

  • kod (obowiązkowy)
  • kod plus (opcjonalny)
  • sortowanie
  • nazwę (język główny – obowiązkowy)
  • nazwę (ustawione języki dodatkowe – opcjonalnie)
  • ustawienie kategorii nadrzędnej (opcjonalnie)
  • ukrycie kategorii dla użytkowników
  • opisy kategorii (opcjonalnie)
  • Dodanie obrazka kategorii

Zapis dodawanej / edytowanej kategorii odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”