Konta firmowe

Moduł „Konta firmowe” umożliwia zgrupowanie kliku użytkowników systemu w ramach jeden firmy. Pracownicy zachowują możliwość składania indywidualnych zamówień jednocześnie uzyskując wgląd i możliwość przejęcia od innych współpracowników.

Na przykład – Zakład Stolarski zatrudnia dwóch pracowników, którzy są odpowiedzialni za składanie zamówień w hurtowni. Zamiast korzystać z jednego konta, zostają utworze dwa oddzielne (inne nazwy użytkownika i hasła). Pracownik pierwszy uzyskuje wgląd do zamówień drugiego, jednak w celu edycji zamówień złożonych przez innego pracownika konieczne jest przejęcie zamówienia.

W calu aktywacji modułu należy wybrać z menu:

ADMIN -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami -> Parametr „Konta firmowe” wybrać jako „Aktywny”.

W celu zarządzania kontami firmowymi należy wybrać z menu:

ADMIN -> Konta firmowe

Zakładanie i edycja konta firmowego

Aby założyć konto firmowe wybieramy z menu ADMIN -> Konta firmowe i klikamy przycisk „Dodaj nową firmę”. Następnie uzupełniamy w polach nazwę firmy (1), NIP (2) oraz opcjonalnie Kod Plus(3) i klikamy przycisk „Zapisz”.

KOD PLUS – pole opcjonalne, służy do integracji z zewnętrznym oprogramowaniem.

W celu edycji konta klikamy przycisk (1), natomiast usunięcia przycisk (2).

Dodawania użytkownika do konta firmowego

Chcąc dodać użytkownika do konta firmowego wybieramy w menu:

ADMIN -> Użytkownicy systemu -> Klikamy przycisk edycji (1) znajdujący się przy wybranym użytkowniku.

Następnie w parametrze „Konto przypisane do firmy” wybieramy firmę, do której chcemy przypisać użytkownika i naciskamy przycisk „Zapisz”.

Przeglądanie i przejmowanie zamówień od innych użytkowników

Po przypisaniu kilku użytkowników do konta firmowego mogą wzajemnie przeglądać zamówienia i w razie konieczności przejmować je.

Aby przejrzeć zamówienia od pozostałych użytkowników klikamy w menu „Moje zamówienia” i w parametrze „Wyświetl zamówienia” wybieramy „Wszystkie zamówienia” i klikamy przycisk „Filtruj”.

Przeglądanie, kopiowanie*, drukowanie, usuwanie zamówień jest możliwe bez ich przejmowania. Natomiast edycja możliwa jest dopiero po przejęciu.

*kopia jest przypisana do konta użytkownika, który kopiuje.