Automatyzacja tworzenia baz płyt i oklein Cut Rite

Oferowane funkcje:

  • Możliwość automatycznej aktualizacji bazy płyt i oklein w Cut Rite po aktualizacji bazy w eRozrysie.

Aktualizacja baz:

Aktualizacji dokonuje się z poziomu panelu ADMIN -> Baza płyt.

cutrite_aktualizacja_baz

Przycisk "eksport cutrite mdb" automatycznie tworzy i importuje bazę płyt i oklein do Cut Rite.

Przycisk "pobierz ostatnie pliki mdb" pozwala na pobranie ostatnio utworzonych plików baz płyt i oklein na dysk. 

Jeżeli przyciski się nie wyświetlają, a posiadamy moduł Wielooddziałowość, należy wybrać odpowiedni oddział i wcisnąć przycisk "filtruj".