Fronty frezowane – zamówienie i jego obsługa

Aby złożyć nowe zamówienie na poprzez formularz należy wejść w menu Złóż zamówienie -> zamówienie frontów MDF

W pierwszej kolejności należy kliknąć opcję „wybierz model” – wówczas pojawi się okno z listę dostępnych modeli frontów pogrupowana według kolekcji. Na przykład kolekcja Fronty lakierowane, Fronty foliowane.

Po wybraniu modelu pojawią się opcje wykończenia, wspólne dla wszystkich zamawianych formatek, tj. kolor folii / lakieru, wykończenie lewej strony itd. Opcje te pojawia się w zależności od tego czy zostały zdefiniowane w modelu.

Następnie poniżej dostępny jest formularz służący do uzupełnienia listy zamawianych formatek.

Dla każdej zamawianej formatki w danym modelu pojawiają się opcje dodatkowe m.in. takie jak typ frontu, rodzaj krawędzi czy uchwyt. Widoczność tych opcji dodatkowych widocznych w formularzu zależna jest od tego czy dla danego modelu frontu zostały zdefiniowane.

Po zdefiniowaniu listy formatek należy kliknąć przycisk Zapisz i oblicz wycenę, znajdujący się pod formularzem formatek.

Następnie zostanie przedstawiona wycena zamówienia w oparciu o wszystkie wybrane opcje wykończeń i zdefiniowaną listę formatek. Wyświetlanie szczegółów wyceny jest zależne od konfiguracji w ustawieniach głównych modułu.

Po wysłaniu przez klienta zlecenia do realizacji, będzie ono widoczne w menu:
Admin -> Zamówienia do produkcji

W tym miejscu system grupuje zamówienia według typu materiału wybranego w zamówieniu i umożliwia wykonanie zamówienia zbiorczego ze wspólną optymalizacją wszystkich zaznaczonych formatek.