Import obrazków płyt i oklein

Obrazki płyt i oklein można zaimportować masowo w menu ADMIN -> Praca z CSV.

import_obrazow

W polu „Akcja” należy wybrać „Import obrazków zip” i przyciskiem „Wybierz plik” wskazać spakowany folder z obrazkami. Folder powinien być spakowany do formatu .zip i nie może zawierać podfolderów (tzn. że kiedy wchodzimy w plik spakowane_obrazki.zip od razu wyświetlają nam się obrazki). Uruchamiamy ładowanie przyciskiem „Załaduj plik z obrazkami”.

By obrazek był widoczny, musi zostać przypisany do danego materiału. Robi się to z poziomu pliku CSV, gdzie w kolumnie „Obrazki” dla każdego materiału należy wpisać nazwę pliku wraz z jego rozszerzeniem  pliku (np. biala.jpg). Szczegółowy opis importu pliku CSV dla płyt znajduje się tutaj, a dla oklein tutaj.