Tworzenie nowej szafki

Dodawanie nowej szafki odbywa się w panelu Admina->Kreator mebli->Szafki. Należy kliknąć przycisk "dodaj" w prawym górnym rogu.

Uwaga: przed dodaniem szafki należy się upewnić, że istnieje odpowiadające jej oklejanie w panelu Kreator mebli->Oklejanie.

Kreator pojedynczej szafki składa się z trzech paneli:

  • Wyboru typu szafki

W tym miejscu należy wybrać typ szafki z ośmiu dostępnych, typy między sobą różnią się możliwościami konfiguracji.

  • Ustawień ogólnych szafki

W tym miejscu konfiguruje się ustawienia, które dotyczą całej konstrukcji szafki.

  • Konfiguracji przestrzeni

W tym miejscu można skonfigurować elementy składające się na szafkę, takie jak szuflady, przegrody, fronty i inne. Pomiędzy panelami przechodzi się przy użyciu strzałek znajdujących się w dole ekranu. By móc przejść do następnego ekranu, konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól – pola nieuzupełnione będą podświetlone na czerwono.