Archiwizacja zleceń

System umożliwia ręczne przeniesienie zleceń do archiwum.

Oznacza to, że nie będzie widoczne w panelu „Wszystkie zlecenia” ale wszystkie informacje na temat jego produkcji pozostaną w systemie.

Funkcjonalność ta posiada różne zasoby uprawnień, które umożliwiają na przykład blokadę przeglądania archiwalnych zleceń wybranym użytkownikom

Przeniesienie do archiwum

Aby uzyskać dostęp do tej opcji należy posiadać uprawnienia: „Zlecenia -archiwalne -> Przenieś do archiwum”

W celu przeniesienia pojedynczego zlecenia do archiwum należy wybrać z listy ikonę z opcją

W celu przeniesienia większej ilości zleceń do archiwum należy zaznaczyć wybrane zlecenia a następnie na dole listy wybrać przycisk „Przenieś do archiwum”

Dostęp do opcji możliwy jest z następujących paneli:

  • Wszystkie zlecenia
  • Moje zlecenia (wyłącznie pojedynczo)

Przeglądanie archiwum zleceń

Aby uzyskać dostęp do tej opcji należy posiadać uprawnienia: „Zlecenia archiwalne”

Panel dostępny jest w menu Wszystkie zlecenia -> Archiwalne

Przywracanie zleceń z archiwum

Aby uzyskać dostęp do tej opcji należy posiadać uprawnienia: „Zlecenia archiwalne -> Przywróć z archiwum”

Opcja ta jest widoczna w panelu Przeglądanie archiwum zleceń.

W celu przywrócenia pojedynczego zlecenia z archiwum do listy Wszystkie zlecenia należy z panelu „Przeglądanie archiwum zleceń” wybrać z listy ikonę

W celu przywrócenia większej ilości zleceń z archiwum należy zaznaczyć wybrane zlecenia a następnie na dole listy wybrać przycisk „Przywróć z archiwum”