Zamówienie formatek

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez menu „Zamówienie formatek” (w niektórych wersjach „Proste zamówienie”).

Proces składania zamówienia:

 1. Złóż zamówienie
 2. Zapisz i wyślij do optymalizacji 
 3. Po powrocie zamówienia z optymalizacji wyślij zamówienie do realizacji. W tym kroku zostanie wyświetlony formularz z wiadomością oraz numerem tel. do powiadomień (formularz można pominąć)

Podstawowe funkcje:

Zamówienie może składać się z dowolnej ilości zestawów formatek. Jeden zestaw odpowiada płytom jednego dekoru. By dodać kolejną płytę do zamówienia należy użyć przycisku „Dodaj kolejny zestaw formatek” na dole strony.

 • Nr zamówienia  – indywidualny numer zamówienia, nadawany odgórnie przez system.
 • Nazwa zamówienia – nazwa całego zamówienia składającego się z dowolnej ilości zestawów formatek.
 • Opcja dostawy – Niektóre wersje eRozrysu oferują opcję dostawy
 • Usługi dodatkowe – W niektórych wersjach eRozrysu występują dopłaty w postaci procentowej lub stałej
 • Bez brzegowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że formatka nie będzie brzegowana.
 • Opcje pogrubiania – W zależności od wersji systemu występują opcje: bez pogrubiania / pogrubianie płytami / pogrubianie listwami.
 • Producent płyt – filtruje listę płyt po wybrany, producencie.
 • Grubość płyty – wybór grubości.
 • Płyta – wybór konkretnej płyty.
 • Ustaw domyślne obrzeże – jeżeli opcja jest zaznaczona, do płyty zostanie dobrane domyślne obrzeże ustawione dla danej płyty. Odznaczanie opcji pozwoli na wybór indywidualnego obrzeża. 
 • Producent obrzeży – analogicznie jak pole „producent płyty”, wybranie konkretnego producenta ograniczy listę obrzeży do przypisanych mu oklein.

Lista formatek

Formularz pozwala na wprowadzenie nieograniczonej ilości formatek. W każdym wierszu należy wprowadzić wymiar formatki, jej oklejanie oraz ilość. Nazwa elementu nie jest konieczna. Oklejanie dla formatek jest przedstawione na grafice powyżej: za krawędź przednią uważa się dłuższą krawędź będącą bliżej operatora CNC. Krawędzie lewe i prawe sa odpowiednio po lewej i prawej stronie. Ostatnią krawędź uważa się za krawędź tylną.

Zaznaczenie opcji „usłojenie” zablokuje optymalizatorowi możliwość obrócenia płyty. W eRozrysie usłojenie ma kierunek jak na rysunku poglądowym – wzdłuż wymiaru wprowadzanego jako długość.

Moduły CNC opisane są w osobnej zakładce „Moduły CNC”.

Zakończenie składania definiowane jest przez przycisk „Zapisz i wyślij do optymalizacji”