Panel 1. – Wybierz typ szafki

Wybierz typ szafki:

Podstawowym typem szafki jest szafka prosta, która pozwala na stworzenie do ośmiu konfigurowalnych przestrzeni. Dodatkowo można stworzyć szafkę narożną prostą, narożną skośną oraz narożną wewnętrzną, każdą w wersji stojącej lub wiszącej – o ile różnice pomiędzy typami szafek mogą być znaczne, o tyle wersje stojące od wiszących różnią się tylko dostępnymi akcesoriami.

Przed rozpoczęciem tworzenia szafek należy pamiętać o stworzeniu odpowiedniej konfiguracji oklejania (do każdego typu szafki osobnej). Konfiguracje tworzy się w panelu Kreator mebli->Oklejanie.