Fronty frezowane – konfiguracja

Aby aktywować moduł należy przejść do menu
Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami a następnie wybrać opcję „Aktywny” w pozycji „Fronty frezowane rozszerzone”

Po aktywacji konfiguracja podstawowa modułu znajduje się w menu:
Admin -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału -> zakładka Fronty frezowane

Podstawowe funkcje konfiguracyjne:

 • Typy krawędzi – aktywacja opcji wyboru rodzaju krawędzi w formularzu zamówienia
 • Uchwyty – opcja dotycząca wyboru nawiertu pod uchwyt w formularzu zamówienia, wraz z wyborem krawędzi
 • Dodatki – opcja wyboru zdefiniowanych dodatków do każdej formatki podczas zamówienia
 • Wykończenie lewej strony – opcja wyboru wykończenia lewej strony ze zdefiniowanej listy
 • Sposób wykonania – opcja dotycząca wyboru sposobu wykonania modelu frontu ze zdefiniowanej listy
 • Typ lakieru – opcja wyboru typu lakieru przez klienta ze zdefiniowanej listy
 • Szczegółowe wyświetlanie cen – Dla wszystkich / Dla administratora / Brak – umożliwia wyświetlenie w podsumowaniu zamówienia cen poszczególnych składników wykonania frontu, np. ceny lakieru, dodatków
 • Możliwość wprowadzenia nazwy elementu – opcja umożliwiająca podczas zamówienia klientowi wprowadzenie nazwy do każdej formatki
 • Użytkownik może wybrać kierunek usłojenie – aktywacja opcji wyboru kierunku usłojenia dla każdej formatki w formularzu zamówienia

Listy / palety kolorów – konfiguracja

System umożliwia skonfigurowanie nieograniczonej listy palet kolorów – np. listy RAL, Pantone i innych, zawierającej listę poszczególnych kolorów

Takie zdefiniowane palety przypisuje się następnie do słownika „Typów lakieru”,

Aby zdefiniować nową listę kolorów przejdź do menu:
Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Konfiguracja frontów frezowanych -> Zarządzanie kolorami

Utwórz nową paletę wpisując jej nazwę, następnie przejdź do dodawania do niej poszczególnych kolorów klikając ikonę lupki na liście kolorów:

Do każdego koloru możesz zdefiniować:

 • Nazwę
 • Numer koloru w palecie
 • Hex lub RGB – oznacza numer koloru do wyświetlania w przeglądarce w przypadku braku zdjęcia
 • Zdjęcie koloru – możliwość wczytania zdjęcia

Lista / palet patyn – konfiguracja

Aby zdefiniować listę typów dostępnych patyn przejdź do menu Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Konfiguracja frontów frezowanych -> Zarządzanie patynami

Dla każdego typu patyny można zdefiniować:

 • Nazwę
 • Listę kolorów – można wybrać więcej niż jedną, wcześniej zdefiniowaną listę kolorów
 • Cenę

Lista rodzajów wykończeń

Rodzaj wykończenia jest przypisywany do konkretnego modelu frontu, definiuje się w nim listę dostępnych palet kolorów, palet patyn i dostępność wykończenia lewej strony frontu. Umożliwia on również włączenie opcji „ręcznego zdefiniowania koloru” przez klienta w trakcje składania zamówienia

Definiowanie list opcji wykończeń znajduje się w menu:
Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Konfiguracja frontów frezowanych -> Rodzaje wykończeń

Dodatki

System umożliwia zdefiniowania list dostępnych dodatków do wyboru przy każdej zamawianej formatce.

Aby dodać nową opcję Dodatku należy wejść do menu: Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Konfiguracja frontów frezowanych ->Zarządzanie dodatkami

Dostępne opcje:

 • Nazwa
 • Dostępne kolory – jeżeli zostanie wybrana co najmniej jedna wcześniej zdefiniowana lista kolorów, wówczas po wybraniu tego dodatku klientowi pokaże się lista kolorów do wyboru
 • Metoda obliczania ceny dodatku – sztuka / m2 formatki
 • Zdjęcie dodatku

Modele frontów

Aby dodać nowy model frontu należy przejść do menu Admin -> Zarządzanie bazą materiałów -> Konfiguracja frontów frezowanych -> Zarządzanie modelami

W celu dodania nowego frontu należy najpierw zdefiniować listy:

 • Kolekcje
 • Listę uchwytów
 • Listę typów krawędzi
 • Listę sposobów wykonania
 • Listę rodzajów wykończeń
 • Listę dostępnych typów lakierów
 • Listę dodatków
 • Listę typów formatek np. front, witryna, półka