Tworzenie bazy płyt w pliku csv

Bazę płyt możemy stworzyć z poziomu pliku CSV. Robi się to analogicznie do tworzenia bazy obrzeży. Kroki są następujące:

1. Eksport pliku CSV z eRozrysu by uzyskać plik o poprawnej strukturze,

2. Modyfikacja wyeksportowanego pliku zgodnie z instrukcją

3. Import pliku CSV do eRozrysu.

Poniżej każdy krok został szczegółowo opisany:

1. Eksport pliku CSV

Eksport CSV

Eksport odbywa się w panelu „Praca CSV” w zakładce ADMIN -> praca CSV.

Wybieramy akcję „Export”, typ bazy „płyty” i stronę kodową CP-1250, a następnie klikamy „Wykonaj eksport”.

2. Modyfikacja pliku CSV

Plik .csv możemy edytować dowolnym edytorem kalkulacyjnym (np. Excel).

Pola dostępne w pliku CSV dotyczącym płyt:

 • Producent – producent danego produktu. Lista producentów jest dostępna w panelu „baza producentów płyt”. Jeżeli wpiszemy w tym producenta, który nie znajduje się na liście, zostanie do niej automatycznie dodany.
 • Kod płyty – unikalny kod płyty (najlepiej alfanumeryczny, nie może posiadać polskich znaków diakrytycznych), po którym identyfikowana jest płyta w systemie. Służy do komunikacji pomiędzy eRozrysem a optymalizatorem.
 • Kod dekoru płyty – kod dekoru.
 • Kod grupy – jeżeli eRozrys umożliwia zamawianie formatek wycinanych z połówek płyt, kod grupy umożliwia powiązanie płyt jednego typu w grupę.Dzięki temu system może automatycznie dopasować wielkość płyty do ilości zamówionych formatek.

  W momencie gdy mamy dostępne płyty: „Dab_moderno_18_C” oraz jej połówkę „Dab_moderno_18_P” i chcemy połączyć je w grupę, musimy wykonać następujące kroki:- tworzymy dodatkową płytę, która w polu typ materiału ma wprowadzoną wartość „type_of_material”, o nazwie np. „Dab_moderno_18” i takim samym kodzie grupy „Dab_moderno_18” ,- powyższej płycie grupującej przypisujemy pozostałe parametry identyczne jak największej płycie z tworzonej grupy płyt (w tym przypadku „Dab_moderno_18_C”),- płytom „Dab_moderno_18_C” i „Dab_moderno_18_P” dodajemy kod grupy „Dab_moderno_18mm”.

  By włączyć takie dopasowanie należy w ustawieniach oddziału w polu dobór materiału wybrać opcje „Klient może wybierać tylko rodzaj materiału”.

  Przykładowa baza dwóch płyt dodanych jako całe i połówki

 • Kod dodatkowy – dodatkowy kod umożliwiający sparowanie materiału pomiędzy eRozrysem i ERPem.
 • Kod grupujący – dodatkowe pole służące do grupowania płyt po dowolnym słowie kluczu. Jest to pole pomocnicze dla łatwiejszej nawigacji w pliku CSV, nie jest wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez eRozrys.
 • Tylko na całe płyty (0/1) – opcja dla modułu dodatkowego – zaawansowany cennik. Płyta, która będzie miała w tej kolumnie ustawioną wartość 1, będzie mogła być zakupiona wyłącznie w całości, bez możliwości zakupu na formatki. Więcej informacji na stronie Zaawansowany cennik.
 • Tylko na fronty (0/1) – opcja dla modułu dodatkowego – zamówienia frontów. Płyta, która będzie miała w tej kolumnie ustawioną wartość 1, będzie mogła być zamówiona wyłącznie podczas zamawiania frontów. Nie będzie dostępna dla zwykłego zamówienia.
 • Nazwa pełna płyty – nazwa płyty widoczna dla użytkownika podczas składania zamówienia
 • Nazwa krótka – krótka nazwa płyty.
 • Grubość – grubość płyty w mm.
 • Długość – długość płyty w mm.
 • Szerokość – szerokość płyty w mm.
 • Struktura (0/1) – parametr określający czy płyta posiada strukturę (deseń). Wartość 1 – posiada, wartość 0 – nie posiada.
 • Typ struktury (kod struktury) – opcja dla modułu dodatkowego – struktury. Kod struktury umożliwia sparowanie danej płyty z konkretną strukturą. Więcej informacji na stronie Baza struktur.
 • Typ płyty – pole określa typ danej płyty. Pole może przyjmować tylko określone wartości – są one opisane w panelu eksportu pliku CSV (zakładka ADMIN -> praca z CSV). Poniżej zrzut ekranu z tego panelu:

typy_materialow

 • Typ pogrubiania (standard/no_thickening/thickening_only) – pole określa czy płyta może wykorzystywana do pogrubiania innych płyt. Opcje: standard – płyta może być zarówno pogrubiana jak i wykorzystywana do pogrubiania, no_thickening – płyta może być jedynie pogrubiana, thickening_only – płyta może być wykorzystywana tylko do pogrubiania innej płyty, nie ma możliwości zamówienia jej samodzielnie.
 • Status (0/1) – określa czy płyta będzie możliwa do zamówienia przez klienta końcowego. Wartość 1 – będzie, 0 – nie będzie.
 • Dla sklepu (0/1) – określa czy płyta będzie się automatycznie importowała do bazy sklepu (Kreatora Mebli/eRozrysu detal) podczas korzystania w sklepie z funkcji importu z eRozrysu.
 • Cena, cena hurt, cena Super hurt – trzy rodzaje cen, które można ustawić danemu materiałowi. Każdemu klientowi z pozycji panelu Użytkownicy systemu (więcej informacji na stronie Zarządzanie użytkownikami) można przydzielić, do której grupy cenowej będzie należał. Uwaga: wartości dziesiętne należy wprowadzać po kropce, nie po przecinku.
 • Cena dla m2 – opcja dla modułu dodatkowego – zaawansowany cennik. Parametr pozwala na ustalenie osobnej ceny dla danej płyty w przypadku gdy klient decyduje się na wycenę za metr kwadratowy. Należy tutaj wprowadzić cenę za 1 m2.
 • Cena pogrubiania dwustronnego – opcja dla modułu dodatkowego – pogrubianie formatek. Parametr pozwala na ustalenie osobnej ceny za metr kwadratowy dla formatek pogrubianych dwustronnie (czyli formatek do pogrubienia których wykorzystywana jest ta sama płyta). Domyślnie cena formatki pogrubionej jest sumą formatek pogrubianej i pogrubiającej.
 • Cena pogrubiania jednostronnego – opcja dla modułu dodatkowego – pogrubianie formatek. Parametr pozwala na ustalenie osobnej ceny za metr kwadratowy dla formatek pogrubianych jednostronnie (czyli formatek do pogrubienia których wykorzystywana jest inna płyta niż pogrubiana). Domyślnie cena formatki pogrubionej jest sumą formatek pogrubianej i pogrubiającej.
 • Obrazek – nazwa pliku wraz z jego rozszerzeniem.
 • Domyślna okleina 1 … Domyślna okleina 10 –   pole, po którym parowane są płyty i grupy oklein. Należy tutaj wpisać wartość pola „Kod grupy” z pliku CSV dotyczącego oklein.

3. Import pliku CSV

Import odbywa się w panelu „Praca CSV” w zakładce ADMIN -> praca CSV.

Wybieramy akcję „Import”, odpowiedni typ bazy i stronę kodową CP-1250, a nastepnie wybieramy plik przyciskiem „Wybierz plik” i klikamy „Załaduj plik z danymi do importu”.