Moduły CNC

Niektóre wersje eRozrysu pozwalają dodatkowo na zamówienie formatek z wykonanymi na nich dodatkowymi cięciami, frezami lub nawiertami. Jeżeli dany eRozrys posiada tę funkcję, można ja uruchomić używając przycisku CNC kształty lub CNC nawierty w formularzu wprowadzania formatek. Przed użyciem przycisku należy wprowadzić długość i szerokość formatki.

CNC Kształty

Po naciśnięciu przycisku CNC kształty wyświetli się lista oferowanych przez eRozrys kształtów.

Po wybraniu odpowiedniego typu pojawi się okno wprowadzenia parametrów. Długość i szerokość będzie już wprowadzona.

Należy wprowadzić brakujące wymiary zgodnie z rysunkiem oraz oklejanie. Na koniec wcisnąć przycisk Zapisz. 

CNC nawierty 

Po wybraniu tej opcji wyświetlany jest formularz usług CNC. Najważniejszą kwestią jest wybór dla której krawędzi formatki wybieramy daną usługę poprzez kliknięcie na nią na wizualizacji (wybrana krawędź przyjmie jaśniejszy kolor), do wyboru jest: główny widok , krawędź górna, krawędź dolna, krawędź prawa, krawędź lewa. Informacja o wybranej krawędzi/widoku jest zamieszczona pod ilustracją formatki:

Poniżej znajduje się lista dostępnych usług CNC dla danej formatki. Pierwszą zakładką są zawiasy

Do wyboru z rozwijanej listy mamy nawierty różnego rodzaju, po naciśnięciu przycisku „Dodaj operacje” jest ono dodawane do listy nawiertów. Edycja danego nawiertu przenosi nas do zakładki „Indywidualne” gdzie możemy indywidualnie dostosować dany nawiert do własnych potrzeb lub też dodać nowy.

Następną opcją są uchwyty, z listy rozwijanej mamy do wyboru frezy w kategorii Zobal, lub nawierty w kategorii Pozostałe.

Zakładka łączenia zawiera nawierty pod łączenia danych elementów. Ważne: poszczególne typy łączeń są przeznaczone dla konkretnych płaszczyzn, w przypadku wybrania nieprawidłowej płaszczyzny system poinformuje o błędzie.

W zakładce pozostałe znajdziemy usługi nutowania oraz nawiertów pod półki. 

WAŻNE: korzystając z nawiertów pod półki należy w pierwszej kolejności dodać półki, a następnie kolejne usługi.