Oklejanie

W module oklejania możemy dodawać, usuwać i zarządzać istniejącymi konfiguracjami oklejania. Każdy z sześciu typów szafek posiada swoje indywidualne oklejanie. Dla jednego typu szafki może istnieć kilka konfiguracji – przy edycji szafki wybieramy, która z nich będzie używana.

modul_oklejania_1

W ramach jednej konfiguracji oklejania można stworzyć kilka grup oklejania, które pozwalają na stworzenie oddzielnych oklejań dla każdego z czterech typów pleców. Typy pleców przypisujemy w polu „Sposoby montażu”, wybrany przez klienta typ montażu pleców sprawdza w jakiej jest grupie i z ustawień konfiguracji tej grupy korzysta. By dodać nowe grupy należy kliknąć „Dodaj grupę oklejania”.Wszystkie cztery typy montażu muszą być przypisane, bez tego nie będzie możliwości zapisania konfiguracji. Konfigurację zapisuje się przyciskiem „Zapisz konfigurację oklejania”.

modul_oklejania_2

Dla każdej krawędzi każdego elementu składającego się na szafkę istnieje możliwość przypisania okleiny o grubości 0,5-2, braku okleiny lub okleiny technicznej.

Uwaga: jedna z oklein musi być oznaczona jako techniczna, nawet jeśli nie wykorzystujemy okleiny technicznej w konfiguracji. By oznaczyć okleinę jako techniczną, należy wejść w produkt okleiny z tagiem systemowym „Okleina eRozrys” i zaznaczyć pole wyboru „Okleina techniczna”.