Ustawienia domyślne

Poniżej znajduje się opis panelu Ustawienia domyślne znajdującej się w panelu administracyjnym w Kreator mebli -> ustawienia domyślne. W tym panelu możemy skonfigurować domyślne wartości, które będą się wyświetlały podczas tworzenia nowej szafki. Usprawni to proces tworzenia szafki.

ustawienia_domysl

Panel składa się z trzech bloków:

  • Domyślne ustawienia obróbki pleców – w tym miejscu wpisujemy domyślne wartości, które będą się wyświetlały podczas dodania danej grubości płyty pleców podczas tworzenia szafki (widoczne na poniższym zrzucie ekranu). Parametry obróbki pleców zostały szczegółowo opisane na stronie dotyczącej ustawień ogólnych szafkiplecy

  • Domyślne ustawienia podstawowe – tutaj mamy możliwość podania wartości domyślnych dla pozostałych parametrów szafki. Parametry obróbki pleców i znajdujące się w tym bloku zostały szczegółowo opisane na stronie dotyczącej edycji przestrzeni.

  • Domyślne ustawienia płyt – tutaj możliwe jest wskazanie z jakiej płyty ma skorzystać szafka podczas pierwszego załadowania. Możliwe jest dodanie kilku materiałów – innego dla każdej grubości.