Moduł CMS

eRozrys posiada funkcje tworzenia własnych stron treści w systemie. Moduł znajduje się w panelu Admin -> Ustawienia -> Treści CMS, a możliwość jego aktywacji dostępna jest w panelu Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modulami -> Moduł stron cms

Edytor składa się z dwóch części: Strony treści oraz Menu.

Strona treści

Aby dodać stronę treści należy nacisnąć „Dodaj stronę treści”, następnie system przekieruje nas do edytora widocznego poniżej.

Menu

Po stworzeniu strony możemy dodać ją do menu. W tym celu klikamy „Menu” a następnie „Dodaj stronę do menu”.

  1. Należy nadać tytuł strony wyświetlany w menu
  2. Wybrać z listy stronę która ma zostać dodana
  3. Określić stronę nadrzędną – OPCJONALNE
  4. Wybrać dla kogo ma być widoczna strona 

Moduł CMS jest ściśle połączony z modułem RODO, umożliwiającym tworzenie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz regulaminu. Instrukcja modułu RODO dostępna jest pod osobnym adresem.