Ustawienia globalne

Ustawienia globalne znajdują się w menu ADMIN -> Ustawienia. U góry panelu należy wybrać odpowiedni przycisk (widoczny na poniższej grafice).

ustawienia_zakladki

Ustawienia globalne

Ustawienia_globalne

Są to ustawienia dotyczące wyglądu i zachowania całego eRozrysu, bez różnic dla oddziałów. Głownie dotyczą wyglądu. Pola:

  • URL do Facebooka – adres, pod który ma prowadzić ikona Facebooka.

  • Odnośnik loga – adres, pod który ma prowadzić użytkownika kliknięcie w logo.

  • Pozycja komunikatu – w którym miejscu (u góry czy dołu ekranu) mają się wyświetlać dymki z informacjami pomocniczymi.

  • Wyłącz walidację NIPu – wyłącza sprawdzanie poprawności NIPu.

Po zmianie ustawień należy pamiętać o kliknięciu przycisku "Zapisz ustawienia systemu".