Ustawienia

ustawieniaPoniżej zostały omówione opcje Kreatora Mebli znajdujące się w zakładce Kreator Mebli -> Ustawienia.

  • Optymalizator – pozwala na wybór optymalizatora, pod który ma być generowany plik z formatkami do rozkroju. Jest to plik generowany bezpośrednio przez Kreator Mebli, niezależnie od komunikacji z eRozrysem. Plik znajduje się razem z plikami na maszynę CNC w spakowanym folderze (do pobrania w konkretnym zamówieniu w zakładce Sklep -> Zamówienia -> Opcje -> Pobierz pliki produkcyjne).

  • Pliki produkcyjne – wybór typu pliku pod maszynę CNC, jaki ma być generowany przez Kreator Mebli. Pliki są możliwe do pobrania w konkretnym zamówieniu w zakładce Sklep -> Zamówienia -> Opcje -> Pobierz pliki produkcyjne. Po zmianie wartości tej opcji (np. z MPR na FMC), przy ponownym pobieraniu pliki wygenerują się na nową maszynę.

  • Minimalna szerokość okleiny: grubość płyty +: oraz Maksymalna szerokość okleiny: grubość płyty +: – jest to zakres szerokości okleiny, która jest dobierana do płyty wykorzystywanej w szafce. Na przykład wpisanie wartości minimalnej 3mm i maksymalnej 12mm oznacza, że do płyty o grubości 18mm zostaną przydzielone okleiny o szerokości mieszczącej się w zakresie od 21mm (włącznie) do 30mm (włącznie).

  • Sposób wyliczania ceny szafek – w przypadku wyboru opcji "wewnętrzny" Kreator wyliczy ilość wykorzystanych metrów kwadratowych użytej płyty, a następnie przemnoży je przez cenę płyty i doliczy rabaty, akcesoria itd. W przypadku wyboru opcji "zewnętrzny" Kreator będzie się komunikował poprzez eRozrys z optymalizatorem, a cena będzie wyliczana dla całości zamówienia (składającego z kilku szafek) po kliknięciu przez klienta przycisku "optymalizuj" i pojawi się dopiero kiedy Kreator otrzyma informację zwrotną z optymalizatora.

  • Cena szafki – może być pokazywana przez cały czas konfigurowania szafki i wyliczana na bieżąco lub pokazywana dopiero po skonfigurowaniu szafki i przejściu do koszyka. Ta opcja jest powiązana z opcją poprzednią. Jeżeli sposób wyliczania ceny szafek został ustawiony jako "zewnętrzny", wyliczana na bieżąco cena będzie jedynie orientacyjnym przybliżeniem (wciąż będzie wyliczana w oparciu o metry kwadratowe zużycia, podczas gdy optymalizator może wyliczać cenę na przykład na podstawie ilości formatek). 

  • Integracja z eRozrysem – określa czy po złożeniu zamówienia przez klienta lista formatek ma być wysyłana do eRozrysu.

  • Bazowanie wierceń – opcja umożliwia obejście niedokładności maszyny. W przypadku wybrania wartości "tył" pozycja w osi Y wiercenia jest obliczana bezpośrednio od punktu 0,0. W przypadku wartości "przód" pozycja wiercenia jest obliczana od przodu płyty, tzn. na zasadzie szerokość płyty – pozycja wiercenia (np. w programie WoodWop: W – 300). 

  • Powiększaj obrabiane formatki o 4mm naddatku: – opcja powiększa formatki o 4mm naddatku technologicznego oraz dodaje do plików CNC operację przejazdu frezem dookoła formatki.

  • Dodawanie złącz montażowych do szafki – opcja umożliwia skonfigurowanie czy mają być dodawane złącza montażowe i jeśli tak, to w jakiej postaci. Jeżeli złącza montażowe będą dodawane na sztuki, konieczne jest dodanie do sklepu produktu każdego z używanych złącz (kołka, konfirmatu itp). Analogicznie, jeżeli złącza będą dodawane w paczkach, należy dodać do sklepu produkty paczek. Ilość złączy w paczce jest dowolna, Kreator automatycznie dobiera najmniejszą prawidłową ilość paczek dla danej szafki. Po wybraniu złącz montażowych na sztuki lub w paczkach i zapisaniu ustawień, Kreator automatycznie przenosi nas do menu Ustawienia obróbki, gdzie trzeba dokończyć konfigurację złącz montażowych, tzn. przypisać konkretne, wcześniej dodane produkty ze sklepu do predefiniowanych typów wierceń.

  • Materiały na fronty, materiały na plecy, materiały na korpus – pola pozwalają określić jakie typy materiałów mają być dostępne dla klienta końcowego do wyboru na poszczególne elementy szafki.