Harmonogram – widok tabeli

Widok ten umożliwia zaawansowane zarządzanie planowaniem realizacji zleceń.

Możliwości widoku:

  • Określenie wyświetlania daty początkowej oraz liczby dni naprzód wyświetlanych zleceń
  • Pominięcie wyświetlania stanowisk dodatkowych typu magazyn płyt i magazyn oklein
  • Wykonywanie operacji na zleceniach

Przenoszenie zleceń

Widok umożliwia przenoszenie zlecenia w obrębie tego samego typu stanowiska na inne stanowisku i datę. Jeżeli chcemy przenieść datę początku realizacji zlecenia na pile wówczas:

  • Wybierz akcję „Przenieś”
  • Kliknij w wybrane zlecenie na wybranym stanowisku pracy, np. piła
  • Następnie poruszając myszką po tym samym typie stanowiska system podświetli na czerwono miejsce, które możesz oznaczyć jako nową datę rozpoczęcia realizacji zlecenia. Aby zatwierdzić przenoszenie kliknij w wybrane miejsce
  • Automatycznie dostosuj – jeżeli opcja ta jest zaznaczone, wówczas podczas zmiany daty początku realizacji zamówienia system sprawdzi czy obliczony czas wykonania zlecenia zmieści się w obrębie godzin pracy tego stanowiska wybranego dnia. Jeżeli nie zmieści się, wówczas system automatycznie podzieli to zlecenie na bloki i doda w następnej możliwej zmianie resztę zlecenia do wykonania

Usuwanie zleceń

Jeżeli chcesz usunąć zlecenie – lub jego podzieloną część realizacji w wybranego stanowiska, zaznacz akcję usuń a następnie kliknij na tabeli wybrane zlecenie. System potwierdzi pytaniem akcję czy na pewno chcesz usunąć zlecenie

Edycja zlecenia

Widok ten umożliwia edycją w jednym łącznym widoku całej ścieżki zlecenia. Do tego widoku można przejść wybierając akcję „Edytuj” a następnie klikając w tabeli wybrane zlecenie lub klikając ikonę ołówka na liście zleceń:

Widok ten umożliwia:

  • Wyświetlenie całej ścieżki zlecenia – wszystkich stanowisk pracy do których jest przypisane
  • Modyfikację poprzez formularz / kalendarza daty rozpoczęcia realizacji
  • Modyfikację czasu realizacji etapów na każdym stanowisku