import bazy płyt do Optimika – instrukcja nasza

Wprowadzenie

Do wykonania importu potrzebny będzie:

 • zainstalowany Optimik z wprowadzonym numerem licencji

 • wyeksportowane z eRozrysu bazy płyt i obrzeży

Żeby wyeksportować bazę płyt należy w eRozrysie wejść w panel ADMIN -> Praca z CSV, wybrać akcję "eksport", kliknąć przycisk "Wykonaj eksport" i zapisać plik w wygodnym dla nas miejscu. Następnie zmienić pole "Baza" na "Okleiny" i ponownie kliknąć "Wykonaj eksport" oraz zapisać plik. Otrzymujemy w ten sposób dwa pliki baz, z których będziemy korzystać w dalszych krokach.

Tworzenie szablonu importu

Przed wykonaniem importu należy stworzyć w Optimiku jego szablon. Stworzymy trzy rodzaje szablonów: dwa dla importu płyt i jeden dla importu oklein.

Pierwszy szablon ("Import magazyn"):

Uruchamiamy Optimika i wchodzimy w Inne -> Import danych (grafika poniżej):

optimik1

W oknie, które się pojawi, dodajemy nowy wpis ikoną plusa:

optimik2

Następnie wypełniamy okno zgodnie z grafiką poniżej:

optimik3

Po wypełnieniu należy wcisnąć przycisk "Sekcja" (oznaczony na czerwono na grafice powyżej).

W nowym oknie ładujemy plik z wcześniej wyeksportowaną bazą płyt z eRozrysu (Export płyt.csv) przyciskiem "Otwórz plik".

optimik5

Następnie usuwamy kolumny zaznaczając każdą i wciskając czerwony X. Kiedy wszystkie kolumny są już usunięte, nadajemy im nowe nagłówki z listy rozwijanej (powyżej czerwonego iksa) zgodnie z listą poniżej:

 • SheetMat -> Kod
 • SheetThick -> Grubość/Szerokość 
 • SheetD -> Materiał posiada strukturę
 • SheetNoLimit -> Pozycja magazynowa jest aktywna
 • SheetRef -> Nazwa
 • wybieramy pierwszą pustą kolumnę i ustawiamy nagłówek Typ, a w polu "Domyślna wartość" wpisujemy 1.

Efekt powinien wyglądać jak na poniższej grafice:

optimik6

Zapisujemy szablon zielonym przyciskiem.

Drugi szablon ("Aktualizacja magazynu"):

Drugi szablon wykonamy na podstawie pierwszego, kopiując jego ustawienia. Szablon kopiujemy przyciskiem plusa:

optimik7

W nowym oknie zmieniamy nazwę i typ sekcji (by ją zmienić należy odznaczyć pole "Tylko dane bieżącej sekcji", po zmianie sekcji zaznaczamy je ponownie). Następnie klikamy ikonę "sekcja":

optimik8

W nowym oknie ponownie importujemy plik z bazą płyt, usuwamy kolumny i przypisujemy nowe nagłówki zgodnie z poniższą listą:

 • SheetMat -> Kod pozycji magazynowej
 • SheetL -> Arkusz długość
 • SheetW -> Arkusz szerokość
 • SheetQty -> Bieżący magazyn
 • SheetNoLimit -> Nieograniczona ilość
 • wybieramy pierwszą pustą kolumnę i ustawiamy nagłówek Użyj w rozkroju, a w polu "Domyślna wartość" wpisujemy 1.

Zapisujemy zmieniony szablon.

Trzeci szablon ("Import oklein"):

Trzeci szablon ponownie wykonamy na podstawie pierwszego, kopiując jego ustawienia. Szablon kopiujemy przyciskiem plusa:

optimik7

W nowym oknie zmieniamy nazwę na poniższą, następnie klikamy ikonę "sekcja":

optimik9

W nowym oknie importujemy plik z bazą oklein (Export obrzeży.csv), usuwamy kolumny i przypisujemy nowe nagłówki zgodnie z poniższą listą:

 • EdgeID -> Kod
 • EdgeDescr -> Nazwa
 • EdgeSuppl -> Naddatek obrzeża
 • do pustej kolumny przypisujemy nagłówek Typ i wpisujemy w polu "domyślna wartość" 3
 • do pustej kolumny przypisujemy nagłówek Grubość/Szerokość i wpisujemy w polu "domyślna wartość" 2
 • do pustej kolumny przypisujemy nagłówek Pozycja magazynowa jest aktywna i wpisujemy w polu "domyślna wartość" 1
 • do pustej kolumny przypisujemy nagłówek Zasoby i wpisujemy w polu "domyślna wartość" 10000000

Zapisujemy zmieniony szablon.

Import płyt i obrzeży

Ponownie wchodzimy w panel Inne-> Import danych i wybieramy:

1. Import magazyn, następnie wybieramy przycisk "Import" i wskazujemy eRozrysowy plik z bazą płyt.

2. Aktualizacja magazynu, następnie wybieramy przycisk "Import" i wskazujemy eRozrysowy plik z bazą płyt.

3. Import oklein, następnie wybieramy przycisk "Import" i wskazujemy eRozrysowy plik z bazą oklein.

 

Po wykonaniu powyższych kroków, powinniśmy mieć poprawnie zaimportowaną bazę płyt i oklein do Optimka. Przy aktualizacji bazy wystarczy wykonać trzy ostatnie kroki, nie trzeba tworzyć na nowo szablonów importu.