Ustawienia oddziału – Pozostałe

W tym dziale znajdują się m.in. ustawienia dotyczące modułu zamówień podwójnych formatek, pogrubiania listwami.

Pogrubianie formatek (sklejane / skręcane)

Podstawowe ustawienia:

  • Metoda liczenia ceny – dostępne możliwości konfiguracji to za sztukę formatki i za m2 podwójnej formatki
  • Podwójne formatki –
    • wyłączone – w przypadku wybrania parametru „wyłączone”, opcje zamawiania podwójnych formatek nie będą dostępne na formularzu zamówienia
    • z jednej płyty – Klient będzie mógł zlecić podwójne formatki wykonane wyłącznie z tego samego materiału (górna i dolna)
    • z różnych płyt – wówczas klient będzie mógł wybrać połączenie podwójnych formatek z dowolnych materiałów, ograniczonych tylko wg ustawień powiązania grubości
  • obie opcje – wówczas klientowi zostanie wyświetlona opcje podwójne formatki – tym samym materiałem i różnym materiałem. Po wybraniu drugiej opcji zostanie dodatkowo wyświetlona lista w wyborem drugiego materiału
  • Naddatki – eRozrys automatycznie powiększa składowe formatki (górną i dolną) o wprowadzone wymiary. Powiększona formatka będzie się znajdowała w rozkroju i pliku produkcyjnym na pile. Dodatkowo na etykiecie zostanie dodana informacja o wymiarze docelowym po sklejeniu / skręceniu formatek.

Pogrubianie listwami

Wszystkie ustawienia są analogiczne jak w przypadku powyższego modułu podwójnych formatek. System eRozrys również automatycznie oblicza wymiary dodatkowych listew dolnych i dodaje je do optymalizacji.