Słownik – powody zmian statusu maszyn

Umożliwia definiowanie własnej listy powodów dla których pracownik zmienił status maszyny, np. na uszkodzona.

Użytkownik zmieniając status maszyny musi wybrać z listy jeden z tych powodów, dodatkowo ma możliwość wprowadzenia notatki.

Więcej informacji na temat „statusu pracy maszyny”

Opcja dostępna jest w menu Ustawienia -> Lista powodów zmiany statusu maszyny

Aby uzyskać dostęp do edycji słownika należy posiadać uprawnienia do zasobu „Administracja -> Edycja słowników”