Wydanie towaru

Stanowisko wydania towaru umożliwia oznaczenie zlecenia jako wydanego klientowi.

W zależności od konfiguracji systemu umożliwia:

  • wydanie „Paczek” przygotowanych na stanowisku kompletacji
  • wydanie zlecenia łącznie ze wszystkimi podzleceniami
  • wydanie podzleceń z zamówienia

Pracownik w celu ułatwienia pracy może zeskanować kod kreskowy zlecenia lub wybrać na ekranie z listy zleceń do wydania odpowiednią pozycję.

Następnie w zależności od konfiguracji możliwe są do skonfigurowania akcje związane z systemami ERP.