Zarządzanie użytkownikami

Panel zarządzania użytkownikami dostępny jest w menu Ustawienia -> Lista użytkowników

Aby uzyskać do niego dostęp do panelu należy posiadać uprawnienia do zasoby „Administracja -> Zarządzanie użytkownikami”

Panel składa się z widoku tabeli zawierającej:

 • Login
 • Imię i nazwisko
 • Datę ostatniego logowania
 • Oddział
 • Rola

Dodatkowo w zależności od posiadanych uprawnień dostępne są opcje:

 • Usunięcia użytkownika
 • Edycji danych profilu
 • Edycji uprawnień
 • Możliwość wylogowania użytkownika z maszyny
 • Raport czasu pracy użytkownika
 • Raport uprawnień użytkowników