Zamówienie frontów

Złożenie zamówienia na front odbywa się poprzez menu Złóż zamówienie -> Zamówienie frontów.

 

Podstawowe funkcje:

Zamówienie może składać się z dowolnej ilości zestawów formatek. Jeden zestaw odpowiada płytom jednego dekoru. By dodać kolejną płytę do zamówienia należy użyć przycisku „Dodaj kolejny zestaw formatek” na dole strony.

  • Nr zamówienia  – indywidualny numer zamówienia, nadawany odgórnie przez system.
  • Nazwa zamówienia – nazwa całego zamówienia składającego się z dowolnej ilości zestawów formatek.
  • Bez brzegowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że formatka nie będzie brzegowana.
  • Producent płyt – filtruje listę płyt po danym producencie.
  • Grubość płyty – wybór grubości
  • Płyta – wybór konkretnej płyty.
  • Ustaw domyślne obrzeże – jeżeli opcja jest zaznaczona, do płyty zostanie dobrane domyślne obrzeże ustawione dla danej płyty. Odznaczanie opcji pozwoli na wybór indywidualnego obrzeża. 
  • Producent obrzeży – analogicznie jak pole „producent płyty”, wybranie konkretnego producenta ograniczy listę obrzeży do przypisanych mu oklein.

Kolejne formatki dla danej płyty wprowadza się formularzem poniżej.

 

Formularz pozwala na wprowadzenie nieograniczonej ilości formatek. W każdym wierszu należy wprowadzić wymiar formatki, jej oklejanie oraz ilość. Nazwa elementu nie jest konieczna. Oklejanie dla formatek jest przedstawione na grafice powyżej: za krawędź przednią uważa się dłuższą krawędź będącą bliżej operatora CNC. Krawędzie lewe i prawe są odpowiednio po lewej i prawej stronie. Ostatnią krawędź uważa się za krawędź tylną.

Usłojenie ma kierunek wzdłuż dłuższej krawędzi frontu (na obrazku określonej jako wysokość). By usłojenie było brane pod uwagę przez optymalizator, należy zaznaczyć opcję „usłojenie” przy wprowadzaniu wymiarów formatki.

Zamówienie zapisuje się przyciskiem „Wycena i Podsumowanie”.

Opis usług CNC opisane są w zakładce Moduły CNC