Zamówienie frontów

Złożenie zamówienia na front odbywa się poprzez menu Złóż zamówienie -> Zamówienie frontów.

zlecenie_fronty

Podstawowe funkcje:

Zamówienie może składać się z dowolnej ilości zestawów formatek. Jeden zestaw odpowiada płytom jednego dekoru. By dodać kolejną płytę do zamówienia należy użyć przycisku "Dodaj kolejny zestaw formatek" na dole strony.

  • Nr zamówienia  – indywidualny numer zamówienia, nadawany odgórnie przez system.
  • Nazwa zamówienia – nazwa całego zamówienia składającego się z dowolnej ilości zestawów formatek.
  • Bez brzegowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że formatka nie będzie brzegowana. Wartość brzegowania jest możliwa do zdefiniowania w ustawieniach.
  • Producent płyt – filtruje listę płyt po danym producencie.
  • Grubość płyty – wybór grubości
  • Płyta – wybór konkretnej płyty.
  • Ustaw domyślne obrzeże – jeżeli opcja jest zaznaczona, do płyty zostanie dobrane domyślne obrzeże ustawione dla danej płyty. Odznaczanie opcji pozwoli na wybór indywidualnego obrzeża. 
  • Producent obrzeży – analogicznie jak pole "producent płyty", wybranie konkretnego producenta ograniczy listę obrzeży do przypisanych mu oklein.
  • Obrzeże – Wybór konkretnego obrzeża. Domyślnie wyświetlają się jedynie obrzeża przypisane do danej płyty jako "domyślne" (przypisywanie opisane jest na stronie "Dodawanie płyty" oraz "Tworzenie bazy płyt i obrzeży"). 

Kolejne formatki dla danej płyty wprowadza się formularzem poniżej.

zamowienie_for2

Formularz pozwala na wprowadzenie nieograniczonej ilości formatek. W każdym wierszu należy wprowadzić wymiar formatki, jej oklejanie oraz ilość. Nazwa elementu nie jest konieczna. Oklejanie dla formatek jest przedstawione na grafice powyżej: za krawędź przednią uważa się dłuższą krawędź będącą bliżej operatora CNC. Krawędzie lewe i prawe sa odpowiednio po lewej i prawej stronie. Ostatnią krawędź uważa się za krawędź tylną.

Usłojenie ma kierunek wzdłuż dłuższej krawędzi frontu (na obrazku określonej jako wysokość). By usłojenie było brane pod uwagę przez optymalizator, nalezy zaznaczyć opcję "usłojenie" przy wprowadzaniu wymiarów formatki.

Rysunek pozwala na załączenie pliku z dodatkowymi informacjami, np. rysunku operacji CNC w przypadku, gdy eRozrys nie posiada modułu CNC.

Zamówienie zapisuje się przyciskiem "Zapisz".

Moduł CNC

Niektóre wersje eRozrysu przy zamówieniach frontu pozwalają na zdefiniowanie obróbki. 

fronty_cnc

Górne ikony pozwalają na wybór typu frontu. Nawierty pod zawiasy będą się generowały przy odpowiedniej krawędzi w zależności od wybranego typu.

Dla zawiasów możemy wybrać konkretny jego typ oraz umiejscowienie od górnej i dolnej krawędzi (dla frontów prawych/lewych) lub lewej i prawej krawędzi (dla frontów górnych/dolnych).

Dla uchwytów mamy możliwość wyboru ilości nawiertów (gałka z pojedynczym nawiertem lub dwa nawierty pod uchwyt) i zdefiniowania ich odległości od krawędzi.