Baza akcesoriów – produkty

Zarządzanie produktami znajduje się w panelu AMDIN -> ustawienia modułów -> baza akcesoriów -> produkty.

Dodawanie lub edycja produktów odbywa się na dwa sposoby:

 • Ręczne dodawanie produktu z poziomu eRozrysu
 • Import z pliku CSV

Dodawanie / edycja produktu

Dodawanie oraz edycja produktu obejmuje:

 • nazwę (język główny – obowiązkowy)
 • nazwę (ustawione języki dodatkowe – opcjonalnie)
 • producent (obowiązkowy)
 • Kategorie
 • Cena produktu (detal, hurt, super hurt – obowiązkowy)
 • kod produktu – obowiązkowy
 • aktywny (czy dostępny dla klientów)
 • Dodawanie cech oraz atrybutów
 • opisy kategorii (opcjonalnie)
 • obrazki

Zapis dodawanego/ edytowanego produktu odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”

Import / export pliku csv

Przygotowując bazę produktów do importu proszę skorzystać z szkieletu struktury pliku csv, który dostępny jest w systemie eRozrys po wykonaniu akcji „Eksport produktów”.