Raport – Czas pracy na zleceniu

Raport prezentuje w formie tabeli szczegółowe zestawieniu czasu pracy na kolejnych stanowiskach ze ścieżki produkcji dla wybranego zlecenia

Dostęp można uzyskać z poziomu:

  • Wszystkie zlecenia
  • Moje zlecenia
  • Archiwum zleceń
  • Raporty -> Czas pracy na zleceniu