Kompletacja

Stanowisko kompletacji obsługuje proces pakowania zlecenia dla Klienta i kontroli jakości. Panel obsługi składa się z tabeli zawierającej listę zleceń oraz panelu obsługi zlecenia.

Umożliwia:

 • Wyświetlanie pełnych informacji z modułu Dostawa w systemie eRozrys z informacjami o pakowaniu i dostawie
 • Tworzenie paczek
 • Przypisywanie formatek do paczek
 • Drukowanie etykiet paczek

Aby rozpocząć pracę nad zleceniem należy zeskanować czytnikiem jego kod z Karty zlecenia lub wybrać ręcznie opcję rozpoczęcia pracy nad zleceniem.

Rozpoczęcie pracy za pomocą czytnika

 • wystarczy zeskanować kod zlecenia z karty produkcji

Rozpoczęcia pracy ręcznie:

 • wybieramy opcję „Przejdź do realizacji zlecenia”

Panel realizacji zlecenia

W przypadku ręcznego rozpoczęcia pracy nad zleceniem należy wybrać przycisk „Rozpocznij operację”, w przypadku użycia czytnika rozpoczęcia pracy nad zleceniem nastąpi automatycznie.

Panel zawiera tabelę z listą wszystkich formatek i wszystkich podzamówień ze zlecenia oraz listę paczek, którą tworzymy podczas pracy

Obsługa kompletacji

Kompletacja polega na kolejnym pakowaniu formatek do paczek, kontroli ich jakości i tworzeniu kolejnych paczek.

Tworzenie paczek

Automatycznie po rozpoczęciu pracy nad zleceniem system otwiera nową paczkę do której przypisywane są kolejne formatki.

W celu utworzenia kolejnej paczki:

 • wybieramy przycisk „Dodaj nową paczkę”
 • skanujemy czytnikiem kod utworzenia nowej paczki

Przypisywanie formatek do paczek

W celu przypisania formatki do paczki należy się upewnić, która paczka jest „aktywna” – podświetlona zielonym tłem. Następnie używając czytnika należy zeskanować kod formatki z jej etykiety lub ręcznie wpisać indywidualny kod i wybrać przycisk „Zatwierdź”.

Po dodaniu formatki do paczki zostanie wyświetlony jej numer w zestawieniu Lista paczek a w zestawieniu Lista formatek zmieni się liczba elementówUsuwanie formatki z paczki

W przypadku przypisania formatki do błędnej paczki należy:

 • Kliknąć w paczkę z której chcemy usunąć formatkę aby była aktywna – podświetlona na zielono
 • Zaznaczyć opcję „Usuwanie formatki z paczki”
 • Zeskanować kod formatki lub ręcznie go wpisać i wybrać przycisk „Zatwierdź”

Oznaczenie formatki jako uszkodzonej

W przypadku, gdy formatka zostanie uszkodzona, użytkownik może ją oznaczyć jako uszkodzoną.

Aby to wykonać należy wybrać opcję „Oznacz element jako uszkodzony” znajdujący się na liście  „Lista formatek” a następnie wpisać ilość i wybrać powód uszkodzenia z listy

Wydruk etykiety paczki

Dla każdej paczki system może wygenerować etykietę paczki, zawierającą:

 • Indywidualny numer paczki
 • Kod kreskowy zawierający numer paczki
 • Listę wszystkich formatek
 • Podsumowanie

W celu wygenerowaniu etykiety należy kliknąć ikonę „drukuj” na liście „Lista paczek”