Harmonogram – stanowiska pracy

Stanowiska pracy określają listę dostępnych maszyn na produkcji, ich typów oraz podstawowych ustawień,

Konfiguracja stanowisk modułu Harmonogram oraz systemu eOZ znajduje się w menu systemu eRozrys:
Admin -> Ustawienia modułów -> Harmonogram zleceń -> Stanowiska pracy

Dodawanie / Edycja stanowiska pracy

Konfiguracja

 • Nazwa stanowiska – określa nazwę stanowiska pracy wewnątrz systemu
 • Typ stanowiska – określa typ stanowiska, np. Piła panelowa, Okleiniarka. Na podstawie wyboru tego typu system eOZ będzie wyświetlać dedykowane panele do obsługi zleceń na stanowisku
 • Kopia harmonogramu – jeżeli tworzymy np. stanowisko pracy Magazyn płyt i chcemy aby to stanowisko wyświetlało prace zakolejkowane na ten sam dzień co na stanowiskach pił, wówczas zaznaczamy stanowiska źródłowe (piły)
 • Liczba jednostek oraz Jednostki – dla każdego stanowiska określamy jego szacunkową wydajność. Dostępne jednostki to: mb cięcia, mb cięcia cnc, mb okleiny, mb okleiny cnc, szt. formatek, m2 formatek, szt. płyt. Na podstawie tych jednostek system określi dla każdego zlecenia jego szacunkowy czas realizacji
 • Czas stały [min] – stała wartość czasu doliczana do obliczonego czasu realizacji zlecenia
 • ID maszyny eoz – Ustawienie zaawansowane, uzupełniane automatycznie
 • Przerwy serwisowe – Pozwala wprowadzić dodatkowe godziny nie pracujące dla maszyny, które zostaną uwzględnione podczas wprowadzania zlecenia do harmonogramu. Wprowadzona przerwa serwisowa nie przesuwa zleceń, które są już zaplanowane w harmonogramie w tym okresie.

Harmonogram zmian – godziny pracy stanowiska

Zawsze musimy określić co najmniej jeden zakres godzin w jakich stanowisko pracy pracuje. Istnieje również możliwość dodać kilka zmian z przerwami, wówczas harmonogram weźmie to pod uwagę a w przypadku zleceń, których obliczony czas wykonania będzie dłuższy niż zmiana – system podzieli je na bloki i wprowadzi jego część do realizacji na kolejnej zmianie.

Preferencje

W przypadku, gdy posiadamy w parku maszynowych dwa zestawy urządzeń piły i okleiniarki, które znajdują się w odrębnych halach lub gdy chcemy realizować cięcie wybranych materiałów tylko na jednej pile – wówczas możemy określić preferencje tego stanowiska.

Możliwe opcje konfiguracji to:

 • Tylko kod materiału – określa kody materiału (płyta/okleina) która mają wyłącznie mają być realizowane na tym stanowisku. Na tym stanowisku będą realizowane wyłącznie zlecenia zawierające zdefiniowane w tym polu kody materiału
 • Preferowany kod materiału – Stanowisko będzie obsługiwało wszystkie typy materiałów ale w przypadku, gdy zlecenie będzie zawierało podany kod materiału wówczas zostanie przydzielone tylko na to stanowisko
 • Poprzednia maszyna – jeżeli chcemy skonfigurować zestaw maszyn piła – okleiniarka i nie chcemy aby system przydzielił cięcie na pile A a oklejanie na pile B, wówczas na stanowisko Okleiniarki ustawiamy opcję poprzednia maszyna – piła a

Zmiany – godziny pracy stanowiska

System umożliwia wprowadzanie trzech różnych typów zakresów czasów pracy. Istnieje możliwość wprowadzania kilku zmian jednego dnia.

Jeżeli dla wybranego okresu czasu zmiany pracy nakłada się z konfiguracji „dzień wolny od pracy” lub przerwa serwisowa – podczas dodawania zlecenia do planowania przerwy te zostaną uwzględnione w pierwszej kolejności z pominięciem wprowadzonych godzin zmian.

W przypadku, gdy zakresy różnych typów nachodzą na siebie system uwzględnia tylko jeden z nich – wg poniższego priorytetu

 • Zakres dat – umożliwia wprowadzanie godzin pracy stanowiska pomiędzy konkretnymi datami, np. w okresie od 2021-09-12 do 2021-09-18 godziny pracy będą odbywały się pomiędzy 08:00 a 14:00.
 • Dzień tygodnia – umożliwia ustawienie zakresu godzin pracy dla wybranego dnia tygodnia
 • Stały – ustala stałe godziny pracy niezależnie od daty