Baza akcesoriów – Cechy i atrybuty

Zarządzanie kategoriami dla akcesoriów znajduje się w panelu AMDIN -> ustawienia modułów -> baza akcesoriów -> Cechy i atrybuty.

Dodawanie cech

Aby dodać cechę należy wybrać pożądaną grupę cech i kliknąć przycisk „Dodaj”.

Dodawanie oraz edycja cechy obejmuje:

  • nazwę (język główny – obowiązkowy)
  • nazwę (ustawione języki dodatkowe – opcjonalnie)
  • sortowanie (kolejność, w której ma się wyświetlać dana cecha w grupie)

Zapis dodawanej / edytowanej cechy odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”

Dodawanie atrybutu

Aby dodać atrybut należy wybrać pożądaną grupę cech, następnie cechę i kliknąć przycisk „Dodaj atrybut”, edycja znów znajduje się na liście atrybutów w kolumnie opcje.

Dodawanie oraz edycja cechy obejmuje wartość atrybutu.

Zapis dodawanego/ edytowanego atrybutu odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”